mBank

i

Autor: MAT. PRASOWE

Rating agencji Fitch

Popularny polski bank z negatywną perspektywą ratingową

2022-08-26 15:48

26 sierpnia 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating emitenta na poziomie "BBB-" i Viability Rating na poziomie "bbb-" oraz usunęła powyższe ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - poinformował zarząd mBanku. Perspektywa ratingowa banku jest negatywna.

Agencja Fitch potwierdza ratingi mBanku

Fitch poinformował, że negatywna perspektywa ratingu odzwierciedla istotne ryzyko pogorszenia profilu kredytowego banku, co obejmuje m.in. potencjał wyższego niż obecnie oczekiwany poziomu spraw sądowych wniesionych przez kredytobiorców hipotecznych, czy możliwy wpływ osłabienia gospodarczego - czytamy na portalu bankier.pl.

Usunięcie ratingów z listy RWN odzwierciedla opinię Fitch, że wpływ obniżonej oceny środowiska operacyjnego dla Polski wraz z presją wynikającą z ekspozycji Banku na walutowe kredyty hipoteczne nie są na tyle silne, by przesądzać o obniżeniu ratingów Banku. Rating Banku jest wspierany przez istotne wzmocnienie bazowej rentowności Banku i jego wysoką efektywność operacyjną.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

Ryzyko pogorszenia profilu kredytowego banku

Negatywną perspektywę ratingu długoterminowego uzasadnia nadal znaczące ryzyko pogorszenia profilu kredytowego Banku. Może to wynikać z wyższego niż obecnie zakładanego napływu spraw wnoszonych przez kredytobiorców posiadających walutowe kredyty hipoteczne, ryzyka dalszej potencjalnej ingerencji organów Państwa w sektor bankowy oraz ryzyka głębszego spowolnienia gospodarczego, co mogłoby wywrzeć silniejszą presję na rentowność i pozycję kapitałową Banku.

Ponadto, agencja Fitch obniżyła rating długoterminowy Banku w skali krajowej do "A(pol)" z "A+(pol)" oraz wycofała rating wsparcia (support rating) i pułap wsparcia (support floor), jako nieistotne z punktu widzenia agencji, zgodnie ze zaktualizowanymi kryteriami ratingu banków z dnia 12 listopada 2021 roku.

Sonda
Czy jesteś klientem mBanku?
Najnowsze