Opole: Oferty pracy. ROBOTNIK BUDOWLANY

i

Autor: pixabay.com./zdjęcie poglądowe Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług. Wynagrodzenie brutto: od 17 PLN w wymiarze godzinnym. Zatrudnienie od zaraz

Postojowe, zwolnienie z ZUS – przedsiębiorco sprawdź, jak otrzymać świadczenia!

2021-03-01 12:43

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów firm oraz zwolnienia m.in. z ZUS dla firm najbardziej dotkniętych pandemią – przewiduje rozporządzenie, które zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jest to rozporządzenie Rady Ministrów ws. wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19.

Przewidziano wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Takie dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało na trzy miesiące.

Tarcza Antykryzysowa. Rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej

Kolejnym narzędziem pomocowym będzie wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku , jeśli firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 proc. Trzecim narzędziem ma być dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm.

Totalny lockdow w kolejnych województwach? Sprawdź, gdzie niemal wszystko zamkną

Czwartym elementem jest zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze