Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Emerytury w Polsce

Prawo do ochrony tuż przed emeryturą. Komu przysługuje?

2023-09-04 4:22

Rynek pracy bywa okrutny dla osób w wieku przedemerytalnym. Okazuje się jednak, że państwo zapewnia tej grupie odpowiednią ochronę. Ale także i tutaj są pewne wyjątki. Zobacz, czy faktycznie pracodawca nie ma prawa Cię zwolnić czy obniżyć wynagrodzenia. Jakie warunki trzeba spełnić, by realnie być objętym przepisową ochroną przed utartą zatrudnienia tuż przed emeryturą, która to jest przywilejem, a nie koniecznością, o czym wielu pracodawców niestety zapomina.

Ochrona przedemerytalna

Specjalny parasol ochronny nad osobami, którym do emerytury zostały 4 lata, rozpościera Kodeks pracy. Artykuł 39. mówi jasno, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Warto zwrócić uwagę na to, że mowa tutaj jest o trwaniu umowy. Jeśli umowa o pracę po prostu wygasa, kończy się, to z mocy prawa nie musi być przedłużona niezależnie od tego, ile lat ma pracownik. 

Są jeszcze inne przesłanki, które sprawiają, że pracownik w wieku przedemerytalnym nie może spać spokojnie bez obaw o utratę pracy czy obniżkę wynagrodzenia. Istnieją trzy wyjątki, które mogą doprowadzić do zwolnienia z pracy lub pomniejszenia wynagrodzenia. Po pierwsze, takie zagrożenie istnieje w przypadku, kiedy to pracownik utraci w sposób niezawiniony uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy. Po drugie, jeśli otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. I po trzecie, jeśli pracodawca wprowadzi nowe zasady wynagrodzenia ogółu pracowników lub tej grupy zatrudnionych, do których pracownik teoretycznie objęty ochroną należy.

Sonda
15. emerytura to dobry pomysł?
Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski
Najnowsze