żłobek

i

Autor: Pixabay

Pieniądze na dzieci

Program „Maluch Plus” wystartował w nowej formule. Pieniądze na dzieci nie dla wszystkich

2023-01-23 11:34

Maluch Plus to program kierowany do gmin i podmiotów prywatnych tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. W pierwszej kolejności pieniądze dostaną samorządy – co budzi sprzeciw organizacji społecznych. Działalność żłobków i klubów dziecięcych przez nich prowadzona może być zagrożona – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Maluch Plus dla kogo

Program ma na celu wspieranie  żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Na realizację programu przeznaczonych będzie prawie 5,5 mld zł, pochodzących głównie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), a także budżetu państwa. Pieniądze z KPO będą wydatkowane wyłącznie na żłobki i kluby dziecięce, przy czym gminy będą mogły sfinansować nimi budowę lub renowację budynków, w których ma być uruchomiona placówka opieki, natomiast podmioty prywatne mogą je spożytkować tylko na dostosowanie budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci. Z FERS będzie możliwe tworzenie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, np. w już istniejących oraz u dziennych opiekunów. Dodatkowo z tego źródła będzie dofinansowywane bieżące funkcjonowanie utworzonych przez okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie Maluch Plus

Wysokość wsparcia z KPO wynosi 35,8 tys. zł na jedno miejsce w przypadku gminy oraz 12,4 tys. dla podmiotów prywatnych, z FERS jest to 12,4 tys. zł dla jednych i drugich. Kwota na pokrycie bieżących kosztów utrzymania to 837 zł miesięcznie na miejsce. Prywatne placówki będzie obowiązywał dodatkowy wymóg, że miesięczna opłata pobierana przez rodziców przez te 36 miesięcy nie przekroczy 120 proc. średniej miesięcznej opłaty za pobyt w podmiotach niegminnych, ustalanej przez Ministerstwo Rodziny. Wspomniany limit będzie aktualizowany co pół roku, w pierwszym półroczu 2023 r. wynosi 1368 zł – podaje dgp.pl.

Maluch Plus – jak złożyć wniosek

Wnioski można składać do 19 lutego 2023 wyłącznie w formie elektronicznej, do właściwego wojewody. Gminy robią to przez system teleinformatyczny Rejestr Żłobków, a podmioty prywatne przez Emp@tię (druk RKZ-6). Po ich ocenie i kwalifikacji przez wojewodów podziału pieniędzy dokona resort w trzech etapach. W pierwszym środki KPO i FERS zostaną podzielone między gminy według specjalnego algorytmu – każdy samorząd otrzymał już bowiem informację, ile pieniędzy mu przysługuje i musi teraz podjąć decyzję, czy będzie o nie wnioskował i w jakiej wysokości. Następnie, w drugim etapie, jeśli zostaną środki, to będą rozdysponowane wśród gmin i podmiotów prywatnych, ale będzie to dotyczyć tych samorządów, w których nie ma żadnych miejsc opieki. Dopiero w trzecim etapie pieniądze trafią do innych zainteresowanych. Jednak zarówno w drugim, jak i w trzecim etapie preferowane będą wnioski samorządów.

Maluch Plus – pieniądze nie dla wszystkich

Taka zasada programu spowodowała, że 115 organizacji,, które zajmują się opieką żłobkową, wystąpiło z apelem o zmianę i wprowadzenie kryteriów umożliwiających wsparcie funkcjonujących placówek prowadzonych przez sektor społeczny. Argumentują w nim, że 75 proc. żłobków i 84 proc. klubów dziecięcych ma inny niż gmina podmiot prowadzący, a dalsza działalność wielu z nich może być zagrożona. - "Przy tak dużej dopłacie do miejsca opieki, jaką mają otrzymać samorządy, nie będą one w stanie z nimi konkurować wysokością opłat pobieranych od rodziców "– mówi Cezary Miżejewski, prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, cytowany przez dgp.pl.

Sonda
Oddajesz dzieci do żłobka?
Tańczące z promocjami 19.01.2023

Będzie podwyżka 500 PLUS?

Minister zabiera głos. Posłuchaj!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze