rodzina dziecko rodzice

i

Autor: pixabay zdjęcie ilustracyjne

Podwyżki dla rodzin zastępczych

Wyższe wynagrodzenia dla pieczy zastępczej. Sejm decyduje o podwyżkach dla rodzin

2022-07-21 8:19

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych oraz wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych – takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którym w czwartek (21.07.2022) zajmie się Sejm.

Wyższe wynagrodzenia dla pieczy zastępczej. Sejm decyduje o podwyżkach dla rodzin

Z harmonogramu zamieszczonego na stronach Sejmu wynika, że debatę nad projektem zmian w systemie pieczy zastępczej zaplanowano na godz. 22.45. Regulacja przygotowana przez resort rodziny zawiera rozwiązania, które mają usprawnić system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. Chodzi m.in. o wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawę sytuacji pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Będą zmiany w wynagrodzeniach dla rodzin zastępczych?

Projekt zakłada wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Pozostawiono możliwość przekształcenia tych placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio w województwie.

Nowela ma też na celu poprawę organizacji procedur adopcyjnych oraz uprawnień dotyczących macierzyństwa, które przysługują osobom adoptującym dzieci starsze.

Podwyższona zostanie wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka z 2168,76 zł na 3100 zł. Wynagrodzenie to będzie waloryzowane.

Express Biedrzyckiej: Marcin Kierwiński: Morawiecki zaraz wpadnie na pomysł, by opodatkować mech i chrust

Co zakłada projekt?

Projekt zakłada wprowadzenie zasadniczego zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, a także regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Pozostawiono możliwość przekształcenia tych placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio w województwie.

Nowela ma też na celu poprawę organizacji procedur adopcyjnych oraz uprawnień dotyczących macierzyństwa, które przysługują osobom adoptującym dzieci starsze.

Podwyższona zostanie wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka z 2168,76 zł na 3100 zł. Wynagrodzenie to będzie waloryzowane.

Projekt ws wynagrodzenia dla pieczy zastępczej. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Funkcjonować będzie zasada, że m.in. powiat – na którego terenie funkcjonują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka – może odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25 proc.

Rozwiązanie to ma ograniczyć umieszczanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej mimo posiadania wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany zakładają też wprowadzenie - przy użyciu systemu teleinformatycznego - rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka.

Dodatkowo, projekt ustawy wprowadza jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw.

Sonda
Czy myślałaś/eś kiedykolwiek o tym, aby zostać rodziną zastępczą?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze