Założenie firmy tylko online. Za 2 lata koniec z papierowym wnioskiem o rejestrację firmy

i

Autor: Gettyimages W tej chwili założenie firmy online jest jedną z możliwości, za dwa lata będzie to jedyna opcja

Zeznania podatkowe

Przedsiębiorco! O tym musisz pamiętać zamykając rok podatkowy

2022-12-29 4:04

Na koniec roku podatkowego przedsiębiorca musi złożyć do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne. Warto również pamiętać o innych czynnościach związanych z prowadzeniem księgowości. Dzięki temu unikniemy problemów w razie kontroli skarbowej lub konieczności składania korekty zeznania - przypominają eksperci z firmy inFakt.

Uporządkuj i uzupełnij dokumenty

Dokumenty dotyczące księgowości firmy muszą być przechowywane w przedsiębiorstwie przez 5 lat od końca roku, w którym doszło do złożenia zeznania podatkowego za dany rok. Obecnie nie ma obowiązku posiadania dokumentów w formie papierowej, ale musisz przedstawić wydrukowaną dokumentację na żądanie organu podatkowego. Dlatego zadbaj o poprawne oznaczenie wszelkich formularzy i dokumentów. Przejrzyj poszczególne faktury i uzupełnij ich opisy, które pozwolą na wyjaśnienie urzędnikowi słuszności danego wydatku, gdy zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia zasadności poniesionego kosztu. Warto także stworzyć osobny plik lub kopie dokumentów, które są związane z zakupem lub ulepszeniem środków trwałych przedsiębiorstwa. Takie dokumenty muszą być przechowywane w firmie przez 5 lat od końca roku, w którym doszło do zakończenia amortyzacji.

Zbierz wyciągi bankowe

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzysta z firmowego rachunku bankowego, czy z prywatnego, należy pamiętać, że organy podatkowe mają prawo żądać przedstawienia potwierdzenia zapłaty za poszczególne transakcje. Dostęp do historii banku jest ograniczony czasowo, więc warto pobrać z systemu bankowości elektronicznej wszystkie wyciągi bankowe z danego roku podatkowego przed jego zamknięciem.

Inwentaryzacja obowiązkowa dla usługodawców

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) są zobowiązani do wykonania inwentaryzacji 31 grudnia. Obowiązek inwentaryzacji spoczywa również na podatnikach prowadzących działalność usługową. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie zerowego remanentu.

Co jeszcze trzeba ująć w zeznaniu podatkowym za 2022 rok?

Sprawdź czy przekazałeś księgowej lub księgowemu wszystkie informacje potrzebne do zeznania rocznego – w tym pozostałe przychody, m.in. benefity od kontrahentów, jak karta Multisport, ubezpieczenie czy dostęp do pakietu medycznego. W zeznaniu podatkowym trzeba zawrzeć także wszystkie koszty związane z posiadaniem i prowadzeniem firmowego rachunku bankowego, wspólnym rozliczaniem się z małżonkiem oraz obowiązującymi ulgami na dzieci. Masz też obowiązek ująć w zeznaniu wszystkie dochody uzyskiwane z innych źródeł, takich jak umowa o pracę, zlecenie czy dzieło oraz wszelkie wypłaty z ZUS-u, np. zasiłek chorobowy lub opiekuńczy.

Na koniec roku podatkowego warto pobrać i trzymać w łatwo dostępnym miejscu najważniejsze dokumenty księgowe, takie jak KPiR, ewidencja przychodów, zestawienia wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy czy rejestry VAT za poszczególne miesiące danego roku. W ten sposób będziesz miał szybki dostęp do kompletnej dokumentacji księgowej na wypadek kontroli - radzi Paulina Włodarczyk, księgowa w firmie inFakt.

Sonda
Czy podatki dla przedsiębiorców w Polsce są za wysokie?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze