Nowe podatki i opłaty 2023. Szykuj się na drożyznę

i

Autor: Shutterstock

Urząd Skarbowy

PIT-2 w 2023. Czy trzeba będzie złożyć na nowo?

2022-12-12 10:25

-Formularz PIT-2 jest oświadczeniem pracownika składanym pracodawcy, którego celem jest możliwość obliczenia miesięcznych zaliczek na PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli złożymy pracodawcy odpowiedni formularz, comiesięczna zaliczka podatkowa zostanie pomniejszona o ulgę podatkową stanowiącą 1/12 część kwoty zmniejszającej podatek-informuje Interia. Czy w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład 2.0 trzeba ponownie składać ten formularz?

Zaliczka obliczana jest adekwatnie do progu dochodowego

Według portalu złożenie formularza PIT-2 pozwoli osiągać pracownikowi wyższe dochody każdego miesiąca bez konieczności czekania na zwrot podatku po złożeniu PIT-37. Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2023 roku będzie liczona identycznie jak w roku ubiegłym, czyli od kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. złotych.

Jak czytamy na portalu, zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest adekwatnie do osiąganego przez pracownika progu dochodowego, czyli:

  • 12 proc. w pierwszym progu podatkowym do 120 000 złotych,
  • 32 proc. w drugim progu podatkowym.

Warto również wspomnieć, że ulga podatkowa może być stosowana wobec podatników, którzy przekroczyli pierwszy próg dochodowy. Taka zmiana możliwa jest od 2022 roku.

Czy trzeba składać PIT-2?

Deklaracja PIT-2, w odróżnieniu od między innymi PIT-37, nie musi być składana każdego roku. Jej złożenie u pracodawcy obowiązuje do odwołania, które może nastąpić z wyboru pracownika lub po ustaniu stosunku pracy.

Pracownik ma również obowiązek poinformować pracodawcę o powstaniu istotnych zmian, które mogą mieć znaczenie także dla ważności złożonej wcześniej deklaracji PIT-2.

Od 2023 roku możliwe będzie także złożenie formularza PIT-2 u więcej niż jednego pracodawcy, co pozwoli zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniu dla osób, które posiadają więcej niż jeden stosunek pracy- czytamy na portalu.

Źródło: Interia

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff
Sonda
Czy zyskasz na Polskim Ładzie?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze