Super Poradnik Seniora Zniżki, ulgi, rabaty

i

Autor: wiemiwybieram.pl

Domowy budżet

Przywileje na emeryturze: zniżki dla seniorów i inne korzyści 60 plus

2023-07-22 20:02

Emeryci mają prawo do ulg i zniżek, dzięki którym mogą nadal korzystać z życia. Wyjście z domu, podróż do rodziny lub znajomych, w miejsca, do których mamy sentyment, i te których nie znamy. Oprócz tego przyjemności dla ciała i rozrywki

Spis treści

 1. mLegitymacja emeryta-rencisty
 2. Ulgi w komunikacji miejskiej
 3. Ulgi w PKP
 4. Rabaty na przeloty
 5. Zniżki paszportowe
 6. Zniżki w kinach
 7. Ulgi rekreacyjne i sportowe
 8. Zwolnienie z abonamentu RTV
 9. Ulga na psa
 10. Karta seniora - zniżki

mLegitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia do wielu zniżek i ulg. Do tej pory dokument ten wydawany był w formie plastikowej karty. To się jednak zmieniło - od 1 stycznia 2023 r. można korzystać z elektronicznej wersji tej legitymacji. Jest ona dostępna w aplikacji mObywatel, którą można zainstalować w każdym smartfonie. Więcej o projekcie mObywatel można przeczytać na stronnie https://www.gov.pl/web/mobywatel

Plastikową legitymację emeryta-rencisty wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten dokument mogą otrzymać jedynie osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Aby otrzymać plastikową legitymację emeryta lub rencisty, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Formularz, który należy wypełnić, można dostać w siedzibie ZUS lub znaleźć na stronie internetowej ZUS. Wypełniony formularz wystarczy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub w jednostce organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Właściciele legitymacji emeryta-rencisty mogą korzystać z różnorodnych zniżek i benefitów. Wiele ulg związanych jest z ochroną zdrowia. Osoby posługujące się tym dokumentem mają prawo m.in.: do odliczenia kosztu zakupu leków od podatku, korzystania z ulgą lub za darmo z komunikacji miejskiej, zniżek w przejazdach kolejowych, tańszych biletów w kinach i teatrach. Niektóre apteki oferują także zniżki na leki dla emerytów i rencistów. Oprócz tego posiadacze legitymacji emeryta-rencisty są czasem zwalniani z niektórych opłat ponoszonych w przypadku rehabilitacji czy wypoczynku w ośrodku uzdrowiskowym. Zawsze warto okazać legitymację i zapytać o istniejące zniżki.

Ulgi w komunikacji miejskiej

Emeryci, którzy mają więcej niż 70 lat są uprawnieni do nieodpłatnego korzystania z autobusów, tramwajów i innych środków komunikacji miejskiej. W wypadku kontroli biletów muszą jedynie pokazać legitymację emeryta lub dowód osobisty. 

Emeryci mający mniej niż 70 lat mogą starać się o tańsze przejazdy komunikacją miejską. Warunki przyznania ulg oraz ich wysokość, są różne w zależności od miasta. O prawie takich właśnie młodszych emerytów do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej decydują bowiem władze miejskie lub regionalne:

 • w Warszawie osoby niepełnosprawne podróżują autobusami i tramwajami bezpłatnie, a emeryci i renciści płacą za bilety połowę ceny. Oprócz tego osoby, które ukończyły 65. rok życia, mogą wykupić roczny „bilet seniora”, który kosztuje 50 zł;
 • w Szczecinie z 50-procentowym upustem mogą poruszać się komunikacją miejską 55-letnie panie i 60-letni panowie;
 • Poznań oferuje roczny „bilet seniora” za 50 zł, dostępny dla osób po 65. roku życia mieszkających na terenie Poznania lub gminy znajdującej się w porozumieniu międzygminnym;
 • w Katowicach emeryci i renciści, którzy mają ponad  60 lat jeżdżą płacąc połowę;
 • we Wrocławiu za darmo jeżdżą osoby od 67. roku życia;
 • w Krakowie bezpłatne przejazdy przysługują tym wszystkim, którzy skończyli 65 lat;
 • w Łodzi jest to wiek 70 lat, ale  tam emeryci i renciści mają także prawo do biletów ulgowych 50-procent;
 • w Gdańsku i w Gdyni „połówkę” kupią w komunikacji miejskiej emeryci i renciści;
 • w Lublinie emerytom przysługuje bilet ulgowy na komunikację miejską i gminną, a bezpłatnie jeżdżą już osoby po 65 roku życia.

Ulgi w PKP

Emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie 2) ze zniżką 37 proc. W tym wypadku w czasie kontroli oprócz dokumentu tożsamości powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję (np. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Tę ulgę nazywa się ulgą ustawową. Przejazd tam i z powrotem jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Spółki kolejowe co roku przygotowują dla seniorów po sześćdziesiątce specjalne oferty i ulgi, a bilety-połówki to długa kolejowa tradycja.

Największy rabat daje Warszawska Kolej Dojazdowa – 50 proc., które dotyczy i biletów jednorazowych i okresowych – nawet kwartalnych.

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie - „Eskaemkami” można podróżować na podstawie biletu całorocznego uprawniającego do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefie 1 i 2 z ulgą 25 proc. lub biletem miesięcznym imiennym tańszym o 25 proc. W przypadku tego przewoźnika, taki bilet mogą kupić osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednorazowy koszt takiego „biletu seniora” to 50 zł. Osoby powyżej 70 lat mogą jeździć bezpłatnie.

35 proc. zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe oraz sieciowe oferują Koleje Mazowieckie.

W PKP Intercity na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami oraz na bilety okresowe w pociągach TLK oraz IC zniżka wynosi 30 proc. Spółka ta ma dla osób po 60 roku życia „bilet dla seniora”. Jest to stała oferta oznaczająca zniżkę 30 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami PKP Intercity S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie.

W pociągach Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (dla osób nieposiadających „Karty Seniora Województwa Łódzkiego”) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście jednorazowy bilet seniora jest tańszy o 25 proc., bilety okresowe o 10 proc.

W pociągach POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dla osób, które nie mają „Karty Seniora Województwa Łódzkiego” ani „Karty PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście” czekają bilety: jednorazowe tańsze o 25 proc. oraz okresowe – tańsze o 10 proc. (poza Kolejami Dolnośląskimi). Kolejach Małopolskich obowiązuje 30-procentowy rabat dla emeryta dotyczący dowolnych biletów.

Koleje Śląskie dają seniorom obniżkę w wysokości 20 proc. od biletów miesięcznych i jednorazowych podczas podróży na podstawie biletów miesięcznych lub jednorazowych.

Korzystając z Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25 proc, a okresowe o 10 proc.

Koleje Małopolskie oferują seniorom zniżkę 30 proc. od ceny dowolnych biletów.

Uwaga! Aby potwierdzić uprawnienie do jakiejkolwiek zniżki w pociągu dowolnej kolei, wystarczy podać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

Rabaty na przeloty

Emeryt może uzyskać zniżkę na podróże Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Oferują one seniorom , którzy skończyli 60 lat pule biletów, po specjalnej cenie – ze zniżką maksymalnie 25 proc. Zniżkami objęte są przede wszystkim loty do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela.

Linie prywatne i zagraniczne mają promocje sezonowe, zwykle niezależne od wieku pasażera. O takie promocje zawsze należy pytać przy okazji rezerwacji biletu.

Zniżki paszportowe

Emeryci mogą liczyć na ulgę przy wyrabianiu paszportu. Osoby, które w dniu złożenia wniosku o paszport mają ukończone 70 lat korzystają z całkowitego zwolnienia i nie wnoszą opłaty. Połowa ceny paszportu, który kosztuje teraz 140 zł przysługuje emerytom, rencistom oraz ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

Zniżki w kinach

Zniżki dla emerytów oferują kina. Tańsze bilety dla osób starszych to już tam normalność. Kina realizują nawet ideę seansu, na który wszystkie bilety będą tańsze. Odbywa się on wyznaczonego dnia o określonej godzinie, a potem zaprasza się seniorów do stołu, aby przy herbacie porozmawiali o filmie. Tani seans staje się więc nie tylko okazją do  obejrzenia dobrego filmu, ale rozmowy i poznania kogoś nowego.

Ulgi rekreacyjne i sportowe

Imprezy sportowe są tańsze wtedy, gdy kluby dysponują pulą biletów ulgowych dla emerytów po 65. roku życia. Za taki bilet płaci się zwykle połowę ceny. Tańsze bilety w godzinach o mniejszym natężeniu ruchu oferują seniorom także baseny, proponujące zwykle połowę ceny za bilet.

Sale ćwiczeń jogi i szkółki medytacji także często przyznają seniorom ulgi. W zasadzie każda instytucja zajmująca się organizowaniem rekreacji np. ruchowej, twórczej czy kulturalno-rozrywkowej ma zniżki dla seniorów, którzy są tam zresztą mile widziani. Te upusty są najróżniejsze, ustalane w każdym miejscu oddzielnie, dlatego jeden organizator wycieczki zaprosi seniorów za darmo, inny z jakąś ustaloną odgórnie zniżką. O rabaty senior koniecznie powinien pytać, żeby nie stracić okazji do zaoszczędzenia pieniędzy.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Przysługuje od następnego miesiąca po skończeniu 75 lat. Na poczcie senior w takim wieku musi wypełnić oświadczenie, które zostawi w okienku. Dzięki temu od następnego miesiąca może nie płacić za RTV.

Od 60 roku życia zwolnienie należy się w wypadku pobierania emerytury niższej od połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy na pocztę należy iść z dowodem osobistym, decyzją z ZUS o wysokości emerytury w danym roku, odcinkiem emerytury, decyzją o jej przyznaniu albo informacją z ZUS o jej waloryzacji.

Abonamentu RTV nie muszą też opłacać osoby mające prawo do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub do zasiłku dla opiekuna.

Ulga na psa

Za posiadanie psa płaci się w jednych gminach, w innych nie. Kwotę opłaty i jej termin zawsze ustalają władze gminy. Zwolnienie z daniny związanej z naszym psem lub psami, tam gdzie jest ona wymagana nie przysługuje tylko pod warunkiem ukończenia 65 lat. Senior mogący skorzystać ze zwolnienia musi mieszkać sam, nie licząc psa.  

Karta seniora - zniżki

Popularną wśród seniorów Kartę można sobie wyrobić w całej Polsce, w swojej gminie lub urzędzie miasta, a także na stronie Głosu Seniora. Karta jest programem Stowarzyszenia MANKO, która ma podnieść poziom życia seniorów. Uprawnia do korzystania ze zniżek na terenie całej Polski.

Seniorzy, którzy skończyli 60 lat mogą liczyć na zniżki cen w aż 3 tys. punktów współpracujących ze stowarzyszeniem. Karta wydawana jest bezpłatnie w 200 gminach i miastach, które przystąpiły do programu. Znacznie potania ona usługi dotyczące urody i zdrowia. Gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie proponują seniorom z Kartą (ale często i beż Karty) tańsze usługi, w tym zabiegi. Sanatoria i uzdrowiska mają dla seniorów z Kartą tańsze turnusy w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Restauracje i kawiarnie często włączają się w akcję zmieniania życia seniorów w bardziej interesujące, ponieważ zniżki zachęcają do bycia aktywnym i uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze.

Warto wiedzieć, że do programu dla seniorów przyłącza się codziennie nawet po kilka firm, „życie z Kartą” staje się więc coraz bogatsze, bo w dowolnym rejonie jest coraz więcej zniżkowych i darmowych propozycji.

Kartę Seniora można zamówić na stronie https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/ Tam znajduje się formularz. Trzeba go wypełnić, wydrukować i wysłać na adres stowarzyszenia. Dodatkowo należy wnieść opłatę 35 zł (karta na rok) lub 50 zł (karta na 2 lata). Jeśli gmina przystąpiła do programu, Karta jest darmowa, a koszty ponosi samorząd.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze