500 plus

i

Autor: Monkpress 500 plus, banknot 500 pln, 500 złotych

Rewolucja w 500 plus. Zmiany w wypłatach świadczenia na dziecko

2021-08-31 12:06

Program Rodzina 500 plus cieszy się ogromnym powodzeniem. Jednak by otrzymać pieniądze od państwa, trzeba złożyć stosowny wniosek. Można to robić on-line lub osobiście. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku o 500 plus na dziecko, kwota trafia na konto rodzica. Ale niebawem może się to zmienić. Rząd rozważa wprowadzenie istotnych zmian w programie. Składanie wniosków o 500 plus ma odbywać się wyłącznie w jeden sposób. Ale i wypłata świadczenia będzie odbywać się inaczej niż dotychczas. Zobacz, jakie zmiany w 500 plus szykuje rząd.

Program Rodzina 500 plus idzie do poprawki. Rząd planuje zmiany w popularnym prorodzinnym programie. W komunikacie podaje: "mając na względzie ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady finansowe, zasadnym jest weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500 plus". Zatem jakich zmian należy się spodziewać? Obecnie obsługą spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewoda. Dotychczasowa ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w papierowej, a wypłata świadczenia może następować w formie przekazu pocztowego, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Jeśli nowe zasady wejdą w życie, to nastąpi zmiana jednostki obsługującej program "Rodzina 500 plus" na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucji dysponującej odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi, a tym samym będącej w stanie sprawnie i efektywnie obsługiwać świadczenia 500 plus. Wnioski do ZUS będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.  A wypłata świadczeń będzie możliwa jedynie w formie bezgotówkowej. Oczywiście nie wszystko od razu. ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę 500 plus. Podkreślono, że proponowane rozwiązanie ma na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym "bardzo istotną redukcję kosztów jego obsługi". Z szacunków wynika, że w latach 2022-2032 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 427 mln zł, co ma oznaczać oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Tańczące z promocjami (26.08.)
Sonda
Czy rząd powinien zwiększyć świadczenie 500 Plus do 800zł?
Najnowsze