Notariusz

i

Autor: Shutterstock; East News

Prawo spadkowe

Rewolucja w prawie spadkowym. Oni już nie będą dziedziczyć majątku! Kto nie dostanie spadku?

Nadchodzi kolejna rewolucja w prawie spadkowym. Tym razem dotyczy ona osób uprawnionych do dziedziczenia majątku. Kto zostanie wyłączony z dziedziczenia? Sejm pracuje nad projektem ustawy.

Rewolucja w prawie spadkowym. Kto zostanie wyłączony z dziedziczenia?

Nadchodzą zmiany w prawie spadkowym. Będą one dotyczyły przede wszystkim reguł dziedziczenia ustawowego. Jak podkreślają eksperci chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczenie sytuacji spadkobierców, szczególnie tych małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zmiany mają stanowić ułatwienie dla nich bądź ich opiekunów w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Na mocy nowych przepisów zmianie ulegnie również to, kto może dziedziczyć majątek. Z dziedziczenia wyłączeni zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia. Taka zmiana ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych - między innymi dzięki ograniczeniu potrzeby poszukiwania i wzywania dalszych krewnych na rozprawy sądowe.

"Nowe przepisy przewidują zmianę zasady dziedziczenia w tzw. trzeciej grupie spadkowej, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie jego dzieciom w częściach równych" - informuje portal gk24.pl.

Polskie prawo spadkowe. 5 grup dziedziczenia

Polskie prawo przewiduje pięć grup dziedziczenia:

  • pierwsza - zstępni i małżonek,

  • druga - małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa,

  • trzecia - dziadkowie i zstępni dziadków,

  • czwarta - pasierbowie,

  • piąta - gmina albo Skarb Państwa

"Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu" - wyjaśnia portal gk24.pl.

Sonda
Czy dostałeś kiedyś duży spadek?
Pieniądze to nie wszystko - Wasyl Zwarycz - E23: PL for UA
Najnowsze