Zachowek może się przedawnić. Sprawdź, po ilu latach tracisz prawo do pieniędzy

i

Autor: Archiwum Zachowek może się przedawnić. Sprawdź, po ilu latach tracisz prawo do pieniędzy

Zmiany w spadkach

Rewolucja w prawie spadkowym. Sąd będzie mógł obniżyć zachowek dziedziczącym ustawowo. To nie wszystko!

2023-05-26 13:45

Zmiany w sprawach spadkowych. Po wejściu w życie przepisów dotyczących fundacji rodzinnych sąd będzie mógł obniżyć zachowek osobom dziedziczącym ustawowo, ale i zdecydować o rozłożeniu spłaty danej kwoty na raty, odroczeniu terminu jego wypłaty oraz dać możliwość zrzeczenia się zachowku. Zobacz, co się zmienia w prawie spadkowym od końcówki maja 2023.

Zachowek - co to jest i komu się należy?

Czym jest zachowek? Zachowek to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Prawo do zachowku gwarantuje, że część z majątku spadkodawcy i tak trafi do osób najbliższych z kręgu jego rodziny (głównie dzieci i małżonków). Co istotne, prawo do zachowku należy się wtedy, kiedy uprawniony zostanie pominięty w testamencie. Wówczas ma prawo domagać się przed sądem swoich praw do części spadku. Generalnie osoba, która ma prawo otrzymania zachowku, może otrzymać połowę udziału spadkowego, który przypadłby jej, gdyby miała otrzymać coś, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe.

Tak działały przepisy spadkowe. Ale w związku z tym, że weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, to nastąpiły zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące zachowku. Zgodnie z nimi osoba, która otrzymała spadek, ale musi wypłacić zachowek, może złożyć teraz wniosek o odroczenia terminu spłaty. Może starać się także rozłożyć na raty świadczenie, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, sąd może obniżyć wysokość zachowku. Nowe przepisy przewidują także możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. 

Źródło money.pl

Sonda
Czy dostałeś kiedyś duży spadek?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Najnowsze