Rolniku, załóż własny biznes na wsi. ARMiR czeka na wnioski do końca roku

2020-11-26 13:53 kn
Ziemia/rolnik/rolnictwo
Autor: materiały prasowe Ziemia/rolnik/rolnictwo

Świetna wiadomość dla przedsiębiorczych rolników. W ramach wsparcia na założenie biznesu na wsi można dostać nawet 250 tys. zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARMiR przygotował „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków od 29 października i miał się on zakończyć 30 listopada, ale został wydłużony do 31 grudnia 2020 r.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie na początkujących

Mogą się o nie starać się osoby, które chciałyby po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogą też się starać osoby, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

PRZECZYTAJ: Zamknięte cmentarze. 180 mln zł na WYKUP kwiatów i zniczy. Rząd podjął decyzję

"Napluli nam w twarz" - rolnicy w Siedlcach złożyli wieniec pod biurem posła PiS

Premia na start

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

CZYTAJ TAKŻE: Ubezpieczenie OC droższe w mieście czy na wsi? Różnica w cenie może wynieść nawet 30 procent!

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Wiele możliwości

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Najnowsze