KRD alarmuje. Długi alimenciarzy sięgają już ponad 13 mld zł

i

Autor: Getty Images KRD alarmuje. Długi alimenciarzy sięgają już ponad 13 mld zł

Rząd bierze się za alimenciarzy. Koniec z pracą na czarno i pensją „pod stołem”

2021-03-09 11:40

Rewolucja w systemie alimentacyjnym. Rząd ostro zabiera się za dłużników alimentacyjnych. Koniec pobierania wypłaty „pod stołem” i świadczenia przez alimenciarzy pracy bez zawarcia umowy jest bliski. Problem odpowiedzialności pracodawcy za takie praktyki porusza projekt nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, w tym świadczeń alimentacyjnych. Za wypłaty „pod stołem” lub zatrudnianiu „na czarno” pracodawca ma płacić zwiększoną kwotę grzywny. To nie jedyna zmiana w projekcie. Zakłada on także podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Koniec pensji pod stołem i pracy na czarno

Nadchodzi rewolucja w systemie alimentacyjnym. Tych, którzy płacą alimenty, dłużników alimentacyjnych oraz wszystkich, którzy pobierają świadczenia z funduszu alimentacyjnego czekają kluczowe zmiany. Na posiedzeniu rządu ministrowie zajęli się projektem nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny w którym mowa jest m.in. o alimentach. Projekt, za który odpowiada Ministerstwo Rodziny a prowadzi go wiceminister Barbara Socha, uwzględnia nie tylko podwyższenie kwoty kryterium dochodowego, które wymagane jest do korzystania ze świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, ale również przeciwdziałanie zaleganiu z płaceniem alimentów. Mowa o podwyższeniu grzywny dla pracodawców, którzy płacą pensję”pod stołem” lub zatrudniają alimenciarzy bez zawierania umów. Według założeń projektu podwyższanie kwoty kryterium dochodowego, które uprawnia do pobierania alimentów z funduszu, ma zostać rozwiązane tak, by nie powodować, że każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkować będzie utratą przez osoby samotnie wychowujące jedno dziecko traciły uprawnienia do świadczeń.

Nowe 500+. Polacy szturmują urzędy!

Rozszerzeniu ma również ulec katalog dochodów nieopodatkowanych, które wliczane są do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mowa o stypendiach dla bezrobotnych, finansowanych ze środków budżetu państwa.

Express Biedrzyckiej - Barbara Nowacka: Rządzą nami nieudacznicy i złodzieje

Alimenciarze w BIG do spłaty długu

W ramach projektu nowelizacji ustaw przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny mają zostać wprowadzone specjalne regulacje, które nie pozwolą na usuwanie z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną spłacone.

Sonda
Czy uważasz, że dla osób NIE pobierających 500 plus powinny zostać zniesione podatki?

Gminy wypłacające świadczenia

Zmiany w świadczeniach rodzinnych dotyczyć mają nie tylko zwykłych Polaków, ale także gim. Ma zostać wprowadzona możliwość samodzielnego zdobycia informacji o tym, czy osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek pielęgnacyjny, korzysta już z dodatku pielęgnacyjnego.

Dramat pacjentów! NFZ zawiesza zabiegi i leczenie w szpitalach

Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami rodzinnymi nowością ma być umożliwienie gminom samodzielnego pozyskania danych dotyczących podatków z resortu finansów. Mowa o takich danych, które konieczne są do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Najnowsze