Pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Rządowa pomoc dla kolejnych firm. Tarcza Antykryzysowa 9.0 wchodzi w życie

2021-04-26 14:53

Koronawirus w Polsce. Nowa wersja Tarczy Antykryzysowej uwzględnia 17 kolejnych branż, które mogą skorzystać z pomocy rządu. Firmy mogą liczyć m.in. na postojowe, zwolnienia z ZUS i dopłaty. Kto może skorzystać z nowej Tarczy Antykryzysowej?

Jak informował wcześniej minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin przekazał, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o pomocy za marzec i kwiecień dla 63 branż, w tym dodatkowych 17 kodów PKD w ramach Tarczy branżowej.

Ministerstwo podało w komunikacie, że dodatkowe branże objęte Tarczą 9.0 to:

 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);
 • sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);
 • sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z);
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);
 • sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z);
 • sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);
 • sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);
 • sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);
 • sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);
 • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);
 • sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);
 • transport lotniczy pasażerski (51.10.Z);
 • wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z);
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
 • fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne (96.02.Z)
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Zmiany zasad udzielania wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych w związku z epidemią COVID-19 wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Zmiany dotyczą czterech instrumentów, z których korzystają przedsiębiorcy. Zmiany zaczynają obowiązywać:

 • 26 kwietnia 2021 – w przypadku dofinasowania do wynagrodzeń pracowników
 • 26 kwietnia 2021 – w przypadku dotacji na koszty bieżącej działalności gospodarczej
 • 4 maja 2021 – w przypadku świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego
 • 4 maja 2021 – w przypadku zwolnienia z opłacania składek ZUS.
Tarcza Antykryzysowa

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego są odprowadzane składki ZUS).

- Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Do oceny czy przedsiębiorca spełnia ten warunek służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31 marca 2021 roku, nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone nie później niż do 31 marca 2021 rok - zwraca uwagę komunikat rządu.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze