Rodzina

i

Autor: Getty Images

Głosowanie w Sejmie

Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej. Pomoże ona firmom rodzinnym prowadzić działalność

2022-12-15 7:35

Sejm uchwalił w środę ustawę powołującą nową instytucję, jaką będzie fundacja rodzinna. Fundacja taka ma pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej

Za projektem ustawy z poprawkami opowiedziało się 441 posłów, 7 było przeciw, a od głosu wstrzymało się trzech.

Posłowie przyjęli 7 poprawek, z pośród 10 pozytywnie zaopiniowanych podczas przedpołudniowego środowego posiedzenia sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju. Wszystkie przyjęte przez Sejm poprawki były zgłoszone przez klub PiS, trzy poprawki zgłoszone przez koło Polska 2050.

Przyjęte poprawki dotyczyły m.in. tego, by do przychodów fundacji rodzinnej nie zaliczać wartości dodanej zwracanego majątku oraz "żeby celem wykorzystania fundacji rodzinnej nie było unikanie opodatkowania". Sejm odrzucił natomiast poprawkę umożliwiającą osobie prawnej pozostanie fundatorem.

Szef resortu rozwoju Waldemar Buda podczas sejmowych prac nad rozwiązaniami dot. fundacji rodzinnej podkreślał, że zadaniem ustawy ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Ocenił, że dzięki projektowanym przepisom majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do jej rozwoju. Wskazywał też, że fundacja taka ma pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą

Według ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka to nowa instytucja, której zadanie to przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Założono, że fundator będzie miał swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celami ustawy są też: budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, "jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego". Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane.

Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Sonda
Czy otworzyłbyś firmę w Polsce?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Ekonomista ostrzega: TA grupa dostanie po kieszeniach najmocniej. 

Posłuchaj, czy do niej należysz!

Listen to "Ta grupa najbardziej oberwie po kieszeniach. Ekspert ostrzega! EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze