Gang Słodziaków

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE Gang Słodziaków

Słodziaki z Biedronki szkodzą dzieciom?

2018-11-28 11:22

Reklama „Gangu Słodziaków” została zaskarżona do Komisji Etyki Reklamy jako naruszająca kodeks etyczny. Popularne pluszaki miały szkodzić dzieciom poprzez zachęcanie ich do przestępstw. A wszystko przez jedno słowo – gang. Komisja Etyki Reklamy na szczęście nie podzieliła tego zdania.

W skardze jaka wpłynęła do Komisji Rady Etyki można przeczytać, że „gang jak wiemy jest zorganizowaną grupą przestępczą, poprzez zbitkę słów "Gang Słodziaków" oswajamy dzieci z przestępczością oraz pokazujemy, że nie ma nic złego w grupach przestępczych”.

Komisja Etyki Reklamy nie podzieliła zdania zaskarżającego i oddaliła wniosek. W uzasadnieniu napisano: „skarżona w pierwszej kolejności odniesie się do zarzutu najdalej idącego, tj. naruszenia art. 2 ust. 1 ww. Kodeksu, który wskazuje iż działania objęte postanowieniami Kodeksu powinny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji - niniejszym Skarżona wskazuje, iż nie naruszyła ona norm przewidzianych w przytoczonym artykule. Działania Skarżonej zgodne są z przyjętymi w stosunkach gospodarczych dobrymi obyczajami czyli powszechnie przyjętym, etycznym i moralnym sposobem postępowania w danych okolicznościach na co wskazuje m.in. zaangażowanie Skarżonej w promocję czytelnictwa oraz czytania dzieciom”.

Ponadto Komisja Etyki Reklamy zwróciła uwagę, że w kampanii reklamowej dostępna jest także książeczka, której czytanie ma promować czytelnictwo wśród najmłodszych.

Do zarzutów odniosło się także Jeronimo Martins. Przedstawiciele Biedronki stanowczo podkreślili że na żadnym etapie prowadzenia akcji nie przedstawiono w materiałach promocyjnych oraz spotach treści, które mogłyby być utożsamiane lub kojarzone z działaniami grup przestępczych. „Akcja Promocyjna przedstawia grupę zwierząt - przyjaciół, która przeżywa przygody oraz bawi się w swoim naturalnym środowisku, czyli w lesie. W żadnym przypadku nie można stwierdzić, że bohaterów akcji powinno utożsamiać się z członkami grup przestępczych".

- Jednocześnie, Skarżona wskazuje, że etymologia słowa «gang» użytego w tytule Akcji Promocyjnej jest zgoła odmienna od przedstawionej przez Skarżącego definicji oraz oznacza «chodzenie, podróż». Zatem użyte w kontekście Akcji Promocyjnej hasło «Gang Słodziaków» przeciwnie do twierdzenia Skarżonego nie jest i nie może być utożsamiane z grupami przestępczymi oraz nie zachęca odbiorców do popełniania przestępstw. Hasło to jest przykładem rozpoznawanego w językoznawstwie oksymoronu czyli metaforycznego zestawienia pojęć o przeciwstawnym znaczeniu inaczej antylogią, w tym przypadku zestawieniem słów «gang» oraz «słodziaki» - napisano w komunikacie Rady Komisji Reklamy.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze