Polscy seniorzy to w większości optymiści

i

Autor: gettyimages.com Polscy seniorzy mają bardziej pozytywne nastawienie do życia niż ich rówieśniczki.

Podwyżka emerytury! Seniorze, sprawdź sposoby na wyższą emeryturę

2021-11-17 18:03

Waloryzacja emerytury to coroczny sposób na podniesienie jej wysokości. Ale to nie jedyny sposób na uzyskanie wyższego świadczenia. W 2022 roku emeryci i renciści dostaną większe pieniądze, bo zostanie im wypłacona dodatkowa 13. emerytura. Wzrosną również dodatki do rent i emerytur. Wyższa będzie też emerytura minimalna, renta z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dobrą zmianę dla seniorów przyniesie też Polski Ład. Korzyści będą wynikały z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co spowoduje, że emeryci i renciści, których świadczenia wynoszą do 2,5 tys. zł brutto, nie będą płacić podatku Osoby z minimalną emeryturą (1066 zł) zyskają 70 zł miesięcznie. Im wyższa emerytura, tym podwyżka będzie większa, a senior otrzymujący 2100 zł zyska nawet 186 zł.

Gigantyczna waloryzacja emerytur

W 2022 roku waloryzacja ma być rekordowo wysoka. Rząd założył, że renty i emerytury wzrosną o 4,89 proc.Świadczenia emerytalne podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Podwyżka ma zrekompensować seniorom wzrost cen. Przy wyliczaniu waloryzacji świadczeń bierze się pod uwagę:

* wysokość inflacji, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach emeryckich oraz

* co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację

Ekonomiści przewidują, że do końca roku inflacja może sięgnąć nawet 8 proc. Tym samym wyższa waloryzacja jest bardzo prawdopodobna. Jednocześnie GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2021 r. wzrosło o 9,4 proc. r i wyniosło 5.657,30 zł. Biorąc pod uwagę te wskaźniki można prognozować waloryzację 8,68 proc. Ostateczny wskaźnik przyszłorocznych podwyżek poznamy w lutym 2022, kiedy to GUS poda inflację w całym 2021 roku.

SPRAWDŹ: Polski Ład już pewny! Emerytury bez podatku od 2022 roku

EKG 2021: Gertruda Uścińska. Prezes ZUS wprost: Czy będziemy harować do śmierci?

Trzynastka dla wszystkich emerytów

13. emerytura to stały dodatek wypłacany raz do roku wszystkim seniorom, niezależnie od wielkości otrzymywanego świadczenia. Świadczenie jest przyznawane z urzędu, nie trzeba składać wniosków do ZUS. Jest wypłacane wraz z kwietniową emeryturą. Co ważne od 13. emerytury nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości minimalnej emerytury - w 2021 roku było to 1250,88 zł (brutto). W 2022 r. trzynastka będzie z pewnością wynosić więcej, ze względu na spodziewaną rekordową waloryzację i podwyższenie wysokości emerytury minimalnej. W rozmowie z "Super Expresem min. Marlena Maląg zapowiedziała, że 2022 roku minimalna emerytura i renta ma wynosić 1312,05 zł, czyli trzynastka też będzie w takiej wysokości.

CZYTAJ: Kolejne miliardy na kontach emerytów! 14. emeryturę otrzymało 4,7 mln osób

Dodatki do rent i emerytur

Świadczenia niektórych emerytów i rencistów mogą być wyższe dzięki specjalnym dodatkom do rent i emerytur. Przysługują one m.in. osobom starszym, które ukończyły 75 lat, kombatantom, poszkodowanym wskutek wojny czy niektórym byłym żołnierzom po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń. Co roku są one waloryzowane na takich samych zasadach jak renty i emerytury.

Sonda
Czy dorabiasz/planujesz dorabiać do emerytury?

500 plus dla niepełnosprawnych seniorów

Świadczenie 500 plus przysługuje wszystkim, również seniorom, którzy mają wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł, jeżeli:

* osoba uprawniona nie ma prawa do emerytury ani renty i nie ma prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,

* osoba uprawniona ma prawo do wymienionych świadczeń, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Jeśli osoba uprawniona pobiera świadczenie w wysokości od 1272,08 zł do 1772,08 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł a kwotą świadczeń. Powyżej 1772,08 zł, 500 plus nie jest wypłacane. Od marca 2022 r. w związku z waloryzacją, kryterium wypłaty świadczenia 500 plus ulegnie zwiększeniu.

Przelicz świadczenie

Szansę na ponownie przeliczenie emerytury mają m.in. osoby, które składając wniosek o przyznanie świadczenia, nie mieli zebranych wszystkich dokumentów czy na emeryturze pracowali lub nadal pracują zawodowo. O przeliczenie świadczenia mogą ubiegać się też osoby, którym przyznano emeryturę przed 2015 r. a w młodości studiowały lub korzystały z urlopu wychowawczego

Pracuj i dolicz staż

Jeśli otrzymujesz emeryturę wyliczoną na starych zasadach i nadal pracujesz - co najmniej raz na kwartał, powinieneś składać wniosek do ZUS o doliczenie przepracowanych miesięcy (składkowych i nieskładkowych) do stażu pracy. Pamiętaj, że liczą się tylko te okresy pracy, za które odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Ważne! Od 2022 roku wniosek taki będzie się składać raz w roku. Jeśli ZUS przyznał ci emeryturę na nowych zasadach, a jesteś aktywny zawodowo, też możesz podwyższyć świadczenie - po zakończeniu każdego roku kalendarzowego powinieneś złożyć wniosek o doliczenie składek. Każdy rok dłuższej pracy daje podwyżkę wysokości emerytury o średnio 8 proc.

Dorabiaj

Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze i dorabiasz, musisz liczyć swoje dochody, bo obowiązują cię limity dorabiania. Jeśli skończyłeś 65 lat (mężczyzna) lub 60 lat (kobieta), – możesz zarabiać bez żadnych ograniczeń. Limity dorabiania od 1 grudnia 2021 do 28 lutego 2022:

* 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. wynosi 3618,30 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty * 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. wynosi 6719,70 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Najnowsze