średnia krajowa 2021

i

Autor: SHUTTERSTOCK średnia krajowa 2021

Płace w Polsce

Średnia krajowa ostro w górę. Ogromna podwyżka pensji! Najnowsze dane podał GUS

2022-12-20 10:20

Zobacz, jakie jest średnie wynagrodzenie w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane. W listopadzie 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do października 2022 r. o 2,5%, podczas gdy w listopadzie 2021 r. w porównaniu do października 2021 r. wzrost wyniósł 1,8%. Zobacz, w której branży pensje rosną najbardziej i dlaczego.

Średnia płaca w Polsce - nowe dane GUS grudzień 2022

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. w porównaniu z listopadem 2021 r. było wyższe o 13,9% i wyniosło 6857,96 zł (brutto). Względem października 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 2,5% - podał Główny Urząd Statystyczny. Podano również najnowsze dane dotyczące zatrudnienia. Wynika z nich, że w listopadzie 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z listopadem 2021 r. było wyższe o 2,3% i wyniosło 6507,5 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%). 

W tej branży pensje rosną najbardziej

GUS podał, że wzrost przeciętnych wynagrodzeń w listopadzie 2022 r. względem października 2022 r. spowodowany był wypłatami m.in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych, a także podwyżkami wynagrodzeń, wypłatami premii z powodu inflacji oraz rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano w większości sekcji PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 64,3%), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 14178,21 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8627,87 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 15,6%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10431,53 zł (miesiąc wcześniej 9027,18 zł).

Sonda
Czy otrzymałeś/aś wynagrodzenie za polecenie pracownika w swojej firmie?
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek
Najnowsze