Strajk związkowców - ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

i

Autor: Wojciech Artyniew/Super Express Strajk związkowców - ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Strajki w pracy

Strajki w pracy na nowych zasadach. Jest projekt ustawy

2023-02-17 12:05

Strajki w firmach czekają nowe zasady. Określony czasu trwania sporu zbiorowego, obowiązek zawiązania koalicji związków w trwającym sporze, czy wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej to propozycje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Strajki w pracy

Zgodnie z Konstytucją RP wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i w organizacjach pracodawców należy do podstawowych wolności człowieka i obywatela. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

Uregulowaniem norm zawartych w konstytucji jest ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z jej przepisami, spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych. Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeśli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego. Obowiązujące przepisy przyznają prawo wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego każdej organizacji związkowej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że taka sytuacja, przy wielości związków zawodowych w zakładzie pracy, znacznie utrudnia osiągnięcie porozumienia. Zaproponowano więc wprowadzenie obowiązku zawiązywania koalicji związków w trwającym sporze.

W projekcie określono czas prowadzenia sporu. Zaproponowano, by było to 9 miesięcy, z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące. W tym okresie spór powinien zakończyć się opracowaniem odpowiednich dokumentów lub po jego upływie – będzie wygasał z mocy prawa.

Sonda
Czy popierasz protest pracowników WORD?
Pieniądze to nie wszystko - Grzegorz Puda
Najnowsze