Rekordowe świadczenie opiekuńcze 2023. Komu przysługuje? Ile można dostać?

i

Autor: Shutterstock Rekordowe świadczenie opiekuńcze 2023. Komu przysługuje? Ile można dostać?

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Komu przysługuje? Ile można dostać?

2023-03-16 6:48

Jeżeli nie pracujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia po to, żeby opiekować się osobą niepełnosprawną, możesz się starać o świadczenie pielęgnacyjne.

Spis treści

 1. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?
 2. Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?
 3. Świadczenie pielęgnacyjne – ile wynosi w 2023 roku?
 4. Zbieg uprawnień do świadczeń
 5. Świadczenie pielęgnacyjne po zmarłym. Czy można nie zwracać pieniędzy?

Świadczenie pielęgnacyjne jest finansowym wsparciem przyznawanym osobom, rezygnującym z pracy i opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ten dodatek pieniężny podlega co roku waloryzacji. Od 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne jest wyższe o kilkaset złotych. Przyznanie prawa do świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do świadczenia mają:

 • rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • osoby, które są dla małoletniego rodziną zastępczą spokrewnioną.
 • inne osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Wystarczy złożyć wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Warunkiem otrzymania świadczenia jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może to też być orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne – ile wynosi w 2023 roku?

W 2022 roku świadczenie wynosiło 2119 zł. Jego kwota podlega corocznej weryfikacji na podstawie wskaźnika waloryzacji. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę. Wysokość najniższej płacy została podniesiona od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł, co oznacza wzrost o 15,9 proc. W efekcie o tyle też wzrosło świadczenie pielęgnacyjne, które w 2023 r. jest wypłacane w kwocie 2458 zł.

Ważne! Pomimo dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 - waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego będzie jednokrotna. Jest to związane z tym, że przepisy ustawy mówią tylko o jednej weryfikacji kwoty wsparcia dla opiekunów w ciągu roku.

Zbieg uprawnień do świadczeń

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1.  świadczenia rodzicielskiego, lub
 2.  świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3.  specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4.  dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5.  zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Świadczenie pielęgnacyjne po zmarłym. Czy można nie zwracać pieniędzy?

Jak wygląda świadczenie pielęgnacyjne po zmarłym? W momencie śmierci podopiecznego, opiekun, który to zwykle przez dłuższy czas był wyłączony z pracy zarobkowej, musi zrezygnować ze świadczenia opiekuńczego. A dodatkowo, musi oddać państwu część pobranych pieniędzy. Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i znajdują się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać z ulg w spłacie należności. W sytuacjach szczególnych, organ, który przyznał świadczenie, może umorzyć dług.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze