Seniorka

i

Autor: Unsplash

Pieniądze dla opiekunów

Świadczenie pielęgnacyjne po zmarłym. Czy można nie zwracać pieniędzy?

2023-03-16 2:51

Świadczenie pielęgnacyjne pobrane w miesiącu, w którym podopieczny umiera, trzeba częściowo zwrócić. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje zmian w tym przepisie. Opiekunom proponuje przejście na zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczenie pielęgnacyjne do zwrotu

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom osób z niepełnosprawnościami niezdolnym do samodzielnej egzystencji, którzy zrezygnują z pracy zawodowej na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną. Od 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie. Sytuacja pogarsza się w momencie śmierci podopiecznego. Wtedy opiekun, który to zwykle przez dłuższy czas był wyłączony z pracy zarobkowej, musi dosłownie z dnia na dzień zrezygnować z owego świadczenia. I co najgorsze w tym wszystkim, musi oddać państwu część pobranych pieniędzy. Zgodnie z przepisami kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", resort rodziny odpowiadający za ten obszar stwierdza, że osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym zdaniem państwa nie były do niego uprawnione i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego. W sytuacjach szczególnych, organ, który przyznał świadczenie, może dług umorzyć.

Propozycja? Zasiłek dla bezrobotnych

Jakie jeszcze państwo ma rady? Resort radzi, by osoby, które prze lata pobierały takie świadczenie, po śmierci swojego podopiecznego, którym to często jest dziecko lub rodzic, zarejestrowały się w urzędzie pracy i pobierały zasiłek dla bezrobotnych

Sonda
Czy masz odłożone pieniądze "na przyszłość"?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze