Bezrobocie

i

Autor: Shutterstock Bezrobocie

Pieniądze dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Ile wynosi w tym roku i kiedy się należy?

2023-01-16 14:01

Straciłeś pracę? Jeśli zarejestrujesz się jako bezrobotny w urzędzie pracy możesz liczyć na różne formy pomocy, w tym wsparcie finansowe. Jeśli w urzędzie nie będzie oferty pracy zgodnej z twoim wykształceniem, to możesz mieć prawo do zasiłku. Sprawdź, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i kiedy można go dostać.

Zasiłek dla bezrobotnych – komu się należy?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które wypłaca urząd pracy po spełnieniu następujących warunków:

* trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy

* w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,

Ważny jest też odpowiedni staż pracy. Zasiłek przysługuje jeśli:

* byłeś zatrudniony i otrzymywałeś wynagrodzenie co najmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co bardzo ważne, od tego wynagrodzenia była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),

* świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

* opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do czasu pracy wlicza się również okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Ważne!

Z zasiłku nie skorzystają osoby, które w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zostały zwolnione dyscyplinarnie lub wypowiedziały umowę pracodawcy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy. Można go otrzymywać od 6 do 12 miesięcy. Jego wysokość uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

 * 80 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób, które przepracowały mniej niż 5 lat,

* 100 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób ze stażem 5-20 lat,

 * 120 proc. zasiłku podstawowego - w przypadku osób ze stażem powyżej 20 lat. Zasiłek dla bezrobotnych 2023 w maksymalnym wymiarze wynosi 1304,10 zł brutto w pierwszych 3 miesiącach, natomiast w kolejnych 1024,10 zł. 

Sonda
Czy uważasz, że zasiłek dla bezrobotnych powinien być wysoki?
Tańczące z promocjami 13.01.2023
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze