Pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Wsparcie dla rodzin

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Komu przysługuje? Jaka jest wysokość świadczenia?

2023-01-16 2:33

Świadczenie pielęgnacyjne jest finansowym wsparciem przyznawanym osobom, rezygnującym z pracy i opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość świadczenia jest powiązana z płacą minimalną. Od 2023 świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe o kilkaset złotych.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do świadczenia mają:

* rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,

* opiekunowie faktyczni dziecka,

* osoby, które są dla małoletniego rodziną zastępczą spokrewnioną.

* inne osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Wystarczy złożyć wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Warunkiem otrzymania świadczenia jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Może to też być orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne – ile wyniesie w 2023 roku?

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. Jego kwota podlega corocznej weryfikacji na podstawie wskaźnika waloryzacji. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę. Rząd zdecydował, że wysokość najniższej płacy zostanie podniesiona od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł, co oznacza wzrost o 15,9 proc. W efekcie o tyle też wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne, które w 2023 r. będzie wypłacane w kwocie 2458 zł.

Zbieg uprawnień do świadczeń

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego, lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna  - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Sonda
Czy uważasz, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego powinna być wyższa?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze