Polscy przedsiębiorcy dostaną kolejną pomoc. Tarcza 4.0 przegłosowana

laptop/nauka/przedsiębiorca
Autor: materiały prasowe laptop/nauka/przedsiębiorca

Sejm przegłosował pakiet ustaw składający się na tzw. tarczę antykryzysową 4.0, czyli czwartą odsłonę rządowej pomocy dla przedsiębiorców, biznesu oraz pracowników, którzy ucierpieli wskutek zamrożenia gospodarki w czasie pandemii koronawirusa. Jakie konkretne rozwiązania przyjęli posłowie?

Rządowy projekt tarczy 4.0 przygotowało Ministerstwo Rozwoju w współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim, kilkoma innymi resortami, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, UOKiK-iem, UNKF i ZUS-em. – Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami. Proponujemy rozwiązania dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem, aby ułatwić im przetrwanie i ocalenie możliwie dużej liczby miejsc pracy – przekonywała wicepremier Jadwiga Emilewicz. I podkreśla: – Tarcza antykryzysowa działa. Wypłacono z niej już pomoc o wartości ponad 75 mld zł. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest kolejna ustawa pakietowa, którą właśnie przyjął Sejm.

Zobacz też: Tarcza antykryzysowa. Już 100 mld złotych przeznaczonych na ratowanie milionów miejsc pracy

Dopłaty do odsetek kredytowych firm
Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci skutkami COVID-19, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia tego roku.

Wakacje kredytowe
Kolejną nowością będzie prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r.

WAŻNE: kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Czytaj również: Nie będzie eksmisji za długi! Komornicy wracają po koronawirusie!

Zmiany dla pracowników
Tarcza 4.0 doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu. Umożliwienie pracodawcy, w okresie epidemii, wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Resort Jadwigi Emilewicz przekonuje, że na to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Nowelizacji ulegną też przepisy dotyczące tzw. świadczenia postojowego. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (np. ułamek etatu) prawo do dobrowolnego ubezpieczenia. Po zmianie przepisów osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Przepisy antyprzejęciowe
Wprowadzone przepisy według rządzących mają chronić polskie spółki przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19 - szczególnie, gdy wycena spółek może być szczególnie niska. W czasie kryzysu wiele firm może popaść w okresowe trudności i przez to stać się „łatwym łupem” dla inwestorów spoza Europy. Rozwiązania są wzorowane na działaniach funkcjonujących m.in. we Francji czy we Włoszech.

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20 proc.) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Sprawdź także: Bank Pocztowy wspiera rolników

Wsparcie budżetów samorządów
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będą w stanie skorzystać z dodatkowych kredytów dzięki poluzowaniu reguły finansowej. Dodatkowo ustawa umożliwi samorządom przesunięcie na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych, czyli tzw. janosikowego. Ponadto nastąpi uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Zmiany dotyczące przetargów
Tarcza 4.0 przewiduje zmiany w obszarze zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Ułatwienia podatkowe
Przepisy rozszerzają zakres darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Projekt pakietu ustaw składający się na tarczę antykryzysową 4.0 przyjętą przez Sejm, trafił do Senatu. Po ewentualnych poprawkach senatorów dokument wróci do izby niższej parlamentu, a następnie trafi na biurko prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Tarcza 4.0 w pigułce

- Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE;

- osłona finansowa dla samorządów;

- ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających;

- dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;

- łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania – takie m.in. mają być efekty kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową

- wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

- pracodawca będzie decydował, kiedy podwładny wykorzysta zaległy urlop

Tarcza Antykryzysowa. Rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj