Ulga na dziecko nawet 10 tys. złotych. Jak dostać ulgę?

2020-02-21 10:34 WSB
Dzieci
Autor: Pixaby

Ulga prorodzinna nazywana też ulgą na dziecko przy rozliczeniu PIT 2020 może być prawdziwym zastrzykiem gotówki. Przy składaniu rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37 rodzice mogą liczyć na odliczenie od podatku kwot za wychowanie dzieci. Gdy przez ulgę na dziecko dochodzi do nadwyżki, ta wypłacana jest podatnikowi, a suma może sięgnąć nawet 10 tys. złotych.

PIT 2020 czyli rozliczenie podatkowe PIT za 2019 rok, które osoby fizyczne składać mogą do 30 kwietnia 2020 roku, to nie tylko podatki, ale też liczne ulgi. Rozliczając PIT-37 lub PIT-36 powinni o tym przede wszystkim pamiętać rodzice, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, bowiem w Polsce funkcjonuje ulga prorodzinna nazywana potocznie ulgą na dziecko.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: PRZERAŻAJĄCE sceny w polskich SZPITALACH. Dramat położnych i pielęgniarek!

Jeżeli PIT składamy drogą elektroniczną poprzez system Twój e-PIT, musimy pamiętać by wprowadzić odpowiednią korektę w automatycznie wygenerowanym zeznaniu podatkowym, gdzie wybierzemy przysługującą nam ulgę na dziecko (ale także i inne ulgi, jak np. ulga za internet). Jeżeli w systemie nie dokonamy korekty, PIT zostanie rozliczony automatycznie i ulgi nie zostaną nam przyznane. By uzyskać ulgę na dziecko trzeba też w PIT-37 lub PIT-36 wskazać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL lub, w przypadku ich braku, podaje się imiona, nazwiska oraz daty urodzin.

ZOBACZ TAKŻE: Szukasz pracy? Oto lista najbardziej poszukiwanych fachowców w Polsce

Ulga prorodzinna od podatku zależna jest od ilości dzieci. Ulga na dziecko wynosi po 1112 złotych dla pierwszego i drugiego dziecka, następnie 2000 złotych na trzecie dziecko i 2700 złotych na czwarte i kolejne dziecko. Kwota odliczana jest od podatku, jeżeli jednak przekracza zobowiązanie podatkowe to Urząd Skarbowy nadwyżkę wypłaci podatnikowi.

Zobacz: Warszawa z dziećmi: TOP 8 atrakcji dla dzieci w Warszawie

Warto pamiętać, że ulga na dziecko wyliczana za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej. Jest to 92,67 złotych miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 złotych na trzecie oraz 225 złotych na czwarte i każde kolejne dziecko. Jeżeli nasza pociecha urodziła się już w trakcie roku podatkowego, czy też w trakcie trafiła pod naszą opiekę, to w rozliczeniu wskazuje się konkretną liczbę miesięcy, przez które wykonywało się faktyczną władzę rodzicielską. Trzeba dodać, że nawet 1 dzień sprawowania władzy rodzicielskiej w miesiącu liczony jest jako cały miesiąc.

Dodatkowo ulga prorodzinna ma też obostrzenia w postaci kryterium dochodowego przy jednym dziecku. Osoby rozliczające się indywidualnie nie mogą przekroczyć progu rocznego dochodu określonego na 56 tys. złotych, a przy wspólnej deklaracji PIT składanej przez małżonków próg wynosi 112 tys. złotych.

Ulga przysługuje na:

  • każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat
  • każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 złotych w całym roku podatkowym

Sprawdź też: TOP 25. Najlepsze atrakcje dla dzieci w Polsce

Najnowsze