PIT 11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2024 r.

i

Autor: Szymon Starnawski PIT 11 za 2023. Jaka wersja? Do kiedy dla pracownika?

Ulgi podatkowe

Ulga na dziecko. Zwrot podatku również przy braku podatku

2024-02-24 12:52

Ulga na dziecko ma przewagę nad innymi ulgami w PIT – bardzo łatwa w rozliczeniu, umożliwia konkretny przelew z urzędu skarbowego, również gdy podatek nie wystąpił. Kwota do zyskania to ponad 1 tys. zł rocznie na każde dziecko, przy trójce dzieci wskaźnik się zwiększa.

Ulga na dziecko – antypodatek. Należy zadbać o wpisanie do PIT-u

- Od podatku dochodowego (…) podatnik ma prawo odliczyć kwotę (…) na każde małoletnie dziecko – ten fragment art. 27f. ustawy PIT opisuje konstrukcję „antypodatku”. Odliczenie od podatku jest znacznie korzystniejsze niż odliczenie od dochodu. Ulga na dziecko wyróżnia się pozytywnie na tle innych ulg w PIT.

Jaka wysokość ulgi na dziecko?

  • na pierwsze dziecko – 1 112,04 zł rocznie
  • na drugie dziecko –  1 112,04 zł rocznie
  • na trzecie dziecko –  2 000,04 zł rocznie
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 2 700,00 zł rocznie

Rodzic dwójki dzieci może zyskać ponad 2 tys. rocznie. Rodzina czwórki dzieci może zyskać niemal 7 tys.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Ustawa niestety przewiduje wyjątki od reguły.

Ulga na dziecko nie przysługuje jeśli dochód był większy niż 112 000 zł. Ten limit dotyczy rodziców (opiekunów prawnych) z jednym dzieckiem. Dla dwójki lub więcej dzieci ulga jest niezależna od dochodu.

Ulga na dziecko nie przysługuje również podatnikom rozliczającym się według „mniej standardowych” opcji rozliczania PIT-u tzn. podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa.

Ulga na dziecko – zwrot przy braku podatku

W przypadku gdy zabraknie ci podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, możesz otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu – to zdanie na stronie gov.pl mówi samo za siebie. Można uzyskać konkretny przelew z urzędu skarbowego również, gdy roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Jak wpisać ulgę na dziecko do PIT-u?

Ulgi podatkowe dają korzyści jednak każdy musi zadbać we własnym zakresie o uwzględnienie ich w rocznym zeznaniu PIT. Formularz PIT-36 lub PIT-37 należy uzupełnić załącznikiem PIT-O. Obowiązek ewidencyjny jest łatwy do zrealizowania – wpisanie do PIT-u numerów PESEL dzieci.

Korzyść może być większa jeśli małżonkowie wybiorą wspólne rozliczenie PIT-u. Zwrot podatku jest szybszy przy elektronicznym rozliczeniu PIT.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś

QUIZ PRL. Symbole luksusu PRL

Pytanie 1 z 15
Marzyły o nim zimą wszystkie kobiety w PRL, jednak tylko nieliczne było na nie stać
QUIZ. Symbole luksusu PRL

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze