UWAGA! Od 1 września NOWY zasiłek opiekuńczy. Komu ZUS wypłaci pieniądze?

2020-08-31 12:42 WSB
Zasiłek opiekuńczy
Autor: Getty Images

Już od 1 września rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS. Pieniądze wypłacane będą w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Zasiłek mogą otrzymać osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dziećmi z powodu COVID-19. Nie wszyscy jednak dostaną pieniądze. Zobacz, kto może otrzymać nowy zasiłek opiekuńczy z ZUS.

Jak przypomina ZUS, od 1 do 20 września 2020 roku można ponownie ubiegać się o zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dziećmi z powodu pandemii koronawirusa.

- Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko (z powodu COVID-19) - tłumaczy PAP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. - Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np., gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Nowy-stary zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać także ubezpieczeni opiekunowie dzieci:

  • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do lat 24 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rok szkolny 2020. Co drugi rodzic boi się, że jego dziecko zarazi się koronawirusem

Z zasiłku skorzystać mogą też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę oraz jeśli pomimo otwarcia placówki rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Dramat szczeniaka pod Płockiem. "Podrzucało psem jak piłką do gry"
Najnowsze