W Polsce potrzeba zwiększenia poprawy dostępności do leczenia biologicznego

2019-12-03 12:05 KaJa
Lekarz
Autor: PxHere

W miniony poniedziałek, 2 grudnia podczas konferencji prasowej, towarzyszącej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Leki Biologiczne – Aspekty Prawne” na warszawskim UKSW podpisane zostało przełomowe porozumienie na rzecz poszerzenia dostępności do leczenia biologicznego w Polsce. To bardzo ważne oświadczenie, zwłaszcza w kontekście częstych problemów dostępności takiego leczenia czy ogólnych braków leków w aptekach.

- Jest to pierwsze w historii spójne stanowisko branży farmaceutycznej wobec tak ważnej grupy leków w naszym kraju. Wierzymy, że tylko wspólny głos w tej sprawie pomoże nam wypracować rozwiązania, które mogą zapewnić polskim pacjentom szerszy dostęp do leczenia biologicznego i jednocześnie dać szansę chorym na poprawę jakości ich życia – podkreślają sygnatariusze porozumienia.

Branża farmaceutyczna jednogłośna wobec pilnej potrzeby poprawy dostępności do leczenia biologicznego w Polsce
Autor: MATERIAŁY PRASOWE Branża farmaceutyczna jednogłośna wobec pilnej potrzeby poprawy dostępności do leczenia biologicznego w Polsce

Leczenie biologiczne to prawdziwy przełom w medycynie. Znalazło one zastosowanie przede wszystkim obszarach leczenie terapeutycznego, począwszy od chorób o podłożu autoimmunologicznym, w tym dermatologii, reumatologii, gastrologii, aż do leczenia wielu chorób onkologicznych.

Zobacz również: SZOK! Ręczniki i bombki z Auschwitz. Roznegliżowana modelka promuje ohydną kampanię

Niestety, w naszym kraju poziom dostępności do leków biologicznych jest dramatycznie niski. Polska w tym aspekcie plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, dlatego też sprawą kluczową staje się wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalających na włączenie do leczenia biologicznego jak największej populacji pacjentów. W poniedziałek, 2 grudnia podpisane zostało porozumienie „ponad podziałami”. Ma ono łączyć argumenty i propozycje wypracowane wspólnie przez środowisko farmaceutyczne. Pismo jest również apelem skierowanym do Ministra Zdrowia.

Sprawdź też: 500 plus, zasiłek, miejsce w żłobku. Ministerstwo zapowiada ważne zmiany

WSPÓLNE STANOWISKO BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO LECZENIA BIOLOGICZNEGO

Konieczne jest POSZERZENIE DOSTĘPU pacjentów do leczenia biologicznego. Obecnie dostęp pacjentów do leczenia biologicznego nadal jest znacząco niższy w porównaniu do innych państw członkowskich UE.

LECZENIE OPARTE O WIEDZĘ MEDYCZNĄ. Dostęp do leczenia biologicznego powinien być zapewniony zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Komisji Europejskiej oraz stanowiskami towarzystw naukowych. Poszerzenie dostępu do leczenia biologicznego powinno nastąpić w szczególności poprzez zapewnienie większej elastyczności kryteriów w programach lekowych oraz umożliwienie leczenia również poza programami lekowymi w ramach katalogów chemioterapii i lecznictwa otwartego.

WYKORZYSTANIE OSZCZĘDNOŚCI. Oszczędności wygenerowane przez optymalizację kosztów terapii i cen leków biologicznych powinny być przeznaczone na finansowanie szerszego dostępu do terapii biologicznych.

ZAPEWNIENIE KONKURENCYJNOŚCI. Polityka lekowa powinna zmierzać do zapewnienia konkurencyjności w zakresie dostępu do leków biologicznych, stwarzając tym samym szeroki dostęp i możliwości terapeutyczne dla pacjentów. Obecność jak największej liczby terapii na rynku zabezpiecza ciągłość dostaw leków w przeciwieństwie do polityki wywierania presji cenowej, co w dłuższym horyzoncie czasowym może prowadzić do braków leków biologicznych na polskim rynku i do obniżenia dostępności pacjentów do leczenia lekami biologicznymi.

ELIMINACJA BARIER ADMINISTRACYJNYCH. Należy znosić bariery administracyjne oraz praktyki ograniczające dostęp do leczenia biologicznego, w tym w szczególności w zakresie procesu refundacji, zamówień publicznych oraz pozaprzetargowej presji cenowej. Jednocześnie należy eliminować bariery administracyjne ograniczające lekarzowi swobodę prowadzenia terapii biologicznej.

ŚWIADOMY WYBÓR. Lekarz powinien dokonywać świadomego wyboru terapii pozwalających objąć leczeniem jak największą grupę pacjentów.

REJESTRY MEDYCZNE. Powinny być stworzone rejestry medyczne, dzięki którym możliwe będzie pełne monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leków biologicznych w warunkach polskich, pozwalające na ocenę skutków społeczno-ekonomicznych terapii.

Najnowsze