Pomoc społeczna

i

Autor: Shutterstock Pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy

Ważne zmiany w pomocy społecznej. Wchodzą nowe przepisy

2023-09-29 8:24

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zacznie obowiązywać od 1 listopada 2023. Nowe przepisy wprowadzają duże zmiany dla pracowników socjalnych oraz dla osób korzystających z pomocy społecznej. Wprowadzone będą usługi sąsiedzkie, mieszkania wspomagane i treningowe, a  pracownicy socjalni będą mieli darmową ochronę prawną.

Usługi sąsiedzkie

Jedną ze zmian jest wprowadzenie usług sąsiedzkich. Wsparcie skierowane będzie głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki. Organizatorem pomocy ma być gmina właściwa dla miejsca zamieszkania. 

Domy pomocy społecznej odciążą opiekunów

Domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Mieszkania chronione mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi

Mieszkania chronione będą oferowały wsparcie dla osoby pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług całodobowej opieki.

* W mieszkaniu treningowym będą świadczone usługi bytowe, praca oraz nauka lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

* W mieszkaniu wspomaganym świadczone będą usługi bytowe, praca socjalna oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego

Pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego - w związku z wykonywaniem czynności służbowych - będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym. Nowe prawo zapewnia pracownikom socjalnym darmową ochronę prawną lub zwrot połowy poniesionych przez nich kosztów w razie postępowania karnego.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 Piotr Daniluk
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze