500 plus 2021

i

Autor: Shutterstock 500 plus 2021

Ważne zmiany w 500 plus! Nowe terminy dla rodziców i opiekunów. Sprawdź!

2021-01-25 4:32

Co się zmienia w 500 plus? W tym roku wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz online już od 1 lutego! Nie ma na co czekać. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak wyglądają pozostałe terminy? Odpowiadamy!

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br. Dlaczego nie warto zwlekać? – Złożenie wniosku online jest proste i szybkie, a w dobie pandemii – najbezpieczniejsze. Dodatkowo złożenie wniosku do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca. Nie ma na co czekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 2021 r. złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku. Jak wyglądają pozostałe terminy? W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku. – Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku – tłumaczy szefowa MRiPS. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

WALORYZACJA 2021. Sejm przyjął waloryzację rent i emertur oraz 14. emeryturę

Super Raport 20.01 (Goście: Sebastian Kaleta – wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska oraz Igor Tuleya – sędzia)

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm? W przypadku złożenia kompletnego wniosku w lipcu, przyznanie świadczenia nastąpi za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września,w przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca października,w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Dopłata do czynszu? Sprawdź, czy ją dostaniesz!

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania!

Czy świadczenie jest waloryzowane?

Nie, świadczenie przyznawane jest w niezmiennej kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko.

Czy świadczenie przyznawane jest na wszystkie dzieci?

Tak, od 1 lipca 2019 r. świadczenie obejmuje wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, również dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Czy dotyczy to również jedynaków?

Tak, „500+” przysługuje również na pierwsze i jedyne dziecko.

Czy istnieje próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o świadczenie?

Nie, świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów.

W jaki sposób środki trafią do rodziców/opiekunów?

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze