Strajk

i

Autor: KRZYSZTOF KANIEWSKI / REPORTER Strajk

Protest pracowników budżetówki

Wielkie protesty w całym kraju. Polacy domagają się podwyżek pensji

2022-07-25 10:17

Zaproponowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń w wysokości 7,8 % nie zadowoliła pracowników administracji publicznej. Jako argument podają wskaźnik inflacji w wysokości 15,5 %. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się podniesienia płac o 20 % i zapowiadają protesty w każdym z województw.

Protesty pracowników "budżetówek"

Pierwsze protesty pracowników budżetówek już się odbyły. Pracownicy administracji publicznej wyszli na ulice w Gdańsku, Warszawie i Zielonej Górze. Kolejne zaplanowane są na 28, 29 i 30 lipca.

"W sierpniu odbędą się akcje protestacyjne w Warszawie. Jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmie ogólnopolskie akcje protestacyjne" - zapowiada Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Rząd zaproponował pracownikom podwyżki w wysokości 7,8%. Propozycja ta spotkała się z dezaprobatą - ze względu na wskaźnik inflacji na poziomie 15,5%.

Marcin Klucznik - Pieniądze to nie wszystko - Atak drożyzny. Kto za nią odpowiada?

Trend spadkowy zauważalny od 2021 roku

Pracownicy administracji publicznej informują, że siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej zmniejsza się od dłuższego czasu. Pomimo tego, że w pierwszym kwartale 2022 roku średnie realne wynagrodzenie brutto w państwowej sferze budżetowej wzrosło nominalnie - realnie zmniejszyło się o 3,6% - czytamy na Portalu Samorządowym. Pracownicy podkreślają, że trend spadkowy rozpoczął się już w 2021 roku.

"Dynamika płac powinna być wyższa"

"W przeciwieństwie do sektora publicznego realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kwartale 2022 roku o 1,9%. Widoczne rozwieranie się nożyc płacowych między sektorem publicznym i prywatnym będzie zwiększać dysproporcje dochodowe, dlatego wzrost płac pracowników sektora publicznego powinien co do zasady nadążać za płacami sektora przedsiębiorstw. Dynamika płac w publicznym powinna być wyższa także dlatego, aby poprawić udział wynagrodzeń w PKB. Spadł on bowiem istotnie. Według danych Eurostatu w 2021 roku wynagrodzenia pracowników stanowiły 38,7 % PKB, podczas gdy rok wcześniej 40,3%. Udział płac w PKB w zeszłym roku zmniejszył się do poziomu, jaki ostatni raz odnotowano w 2017 roku" - informują związkowcy.

Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 20%

W związku z tym, domagają się podwyżek w wysokości 20% w 2023 roku. Twierdzą, że nie są to wygórowane oczekiwania ze względu na to, że wydajność pracy wciąż przewyższa wzrost płac. Prognozy związane z dynamiką pracy są optymistyczne - przy malejącej dynamice kosztów pracy - informuje Portal Samorządowy. Zgodnie z danymi GUS wydajność pracy w przemyśle między styczniem i majem br. okazała się o 13% wyższa niż rok wcześniej.

Stabilność budżetu państwa i wizja nowelizacji ustawy budżetowej

"Kondycja budżetu państwa na rok 2022 jest stabilna, choć nie można wykluczyć nowelizacji ustawy budżetowej na rok bieżący. Po maju 2022 roku budżet odnotował nadwyżkę w wysokości 12,1 mld zł. W kwietniu 2022 roku nadwyżka wynosiła 9,1 mld zł. Widać zatem, że dochody państwa zwiększają się. W okresie styczeń-maj 2022 r. do kasy państwa wpłynęło z podatków blisko 30 mld zł więcej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Świadczy to o wysokim popycie i dobrej kondycji finansowej firm" - przekonuje OPZZ. Informuje również, że dochody z podatku VAT wzrosły r/r o niemal 16%, z PIT o 14%, z CIT o 40%, z podatku akcyzowego i podatku od gier o 14% a z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych o około 16%.

Wyższe przychody i wykonanie budżetu za 2021 rok

"Skoro przedsiębiorstwa wykazują zyski i są w dobrej kondycji finansowej, nie ma przeszkód, aby sfinansować w większym stopniu zadania państwa w obszarze wynagrodzeń. W I kwartale 2022 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o ponad 30 % od osiągniętych rok wcześniej” – zauważają związkowcy.

Wskazują również, że wykonanie budżetu za 2021 rok było dobre a Narodowy Bank Polski dokonał wpłaty w wysokości 10,4 mld. złotych do budżetu państwa w czerwcu 2022 roku - czytamy na Portalu Samorządowym.

Krajowy Plan Odbudowy a kwestia podwyżek

"Nie można także zapominać o Krajowym Planie Odbudowy, który choć jest projektem stricte proinwestycyjnym będzie pośrednio odciążał budżet państwa w finansowaniu wielu zadań publicznych. Wygenerowane w ten sposób oszczędności mogą zostać przesunięte na realizację innych zadań państwa oraz służyć poprawie efektywności sektora publicznego i wzrostowi płac. Z powyższego wynika, że budżet dysponuje środkami finansowymi na realizację postulatu OPZZ i innych central związkowych, aby płace w budżetówce wzrosły o nie mniej niż 20 % - podsumowuje OPZZ.

Sonda
Czy popierasz pomysł podwyżek dla "budżetówki"?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze