Pacjent siedzący na łóżku szpitalnym

i

Autor: Getty Images

Składka zdrowotna 2023

Gigantyczny wzrost składki zdrowotnej 2023. Mamy nowe dane

2023-01-23 15:24

Piątkowa publikacja wskaźników gospodarczych przez GUS pozwoliła na oszacowanie ile wyniesie składka zdrowotna na ZUS dla przedsiębiorców. Do wyliczenia wysokości opodatkowania wykorzystuje się dane o przeciętnych wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale ubiegłego roku, w tym przypadku 2022.

Jaką składkę zdrowotną zapłacą ryczałtowcy w 2023?

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego rozliczenie. Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu: 

  • do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia
  • powyżej 300 tys. zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł. To wzrost o niemal 744,90 zł w porównaniu z 6221,04 zł w 2021 r.

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2023 roku wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie.  

Składka zdrowotna w 2023 na skali podatkowej i liniówce 

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9% dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9%, ale wysokość składki nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, tj. 1 lutego 2023 r., wyniesie 3 490 zł. W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2023 będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 wynosi więc 270,90 zł. 

Od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie. Dodatkowo, dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego, wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł.

Wysokość składki zdrowotnej z pozostałych tytułów w 2023

Składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również: 

  • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%)
  • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%) 
  • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9%)
  • podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej - 314,10 zł (minimalne wynagrodzenie x 9%) 
  • osoby współpracujące – 470,20 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia x 9%)

Źródło: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Składka zdrowotna 2023 - ryczałt

i

Autor: Materiały prasowe
Składka zdrowotna 2023 - ryczałt

i

Autor: Materiały prasowe
Sonda
Czy składka zdrowotna powinna być niższa?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze