Sberbank Europe

i

Autor: FORUM Sberbank Europe utracił płynność

Wojna na Ukrainie. Koniec wielkiego rosyjskiego banku

2022-02-28 11:50

Sberbank Europe i jego spółki zależne w Chorwacji oraz Słowenii są zagrożone upadłością w wyniku pogorszenia jego płynności - podał Europejski Bank Centralny (EBC). Właścicielem banku jest rosyjski Sberbank, nad którym kontrolę sprawuje państwo. Agencja CTK informowała, że oddziały rosyjskiego banku w Czechach będą zamknięte. "Europejski Bank Centralny ocenił, że Sberbank Europe AG i jego dwie spółki zależne działające na obszarze unii bankowej, Sberbank w Chorwacji i Sberbank banka w Słowenii, upadają lub są zagrożone upadłością z powodu pogorszenia ich sytuacji płynnościowej" - podał EBC w komunikacie.

Właścicielem Sberbank Europe jest SberBank, jeden z największych rosyjskich banków, nad którym kontrolę sprawuje państwo. Już w zeszłym tygodniu rosyjski SberBank został objęty sankcjami przez USA, ograniczającymi możliwość rozliczania transakcji w dolarze, po tym, jak Rosja w czwartek rano zaatakowała Ukrainę.

W weekend Unia Europejska w porozumieniu m.in z USA, Wielką Brytanią, Kanadą i Japonią, odcięła rosyjskie banki, w tym SberBank, od międzynarodowego systemu SWIFT, umożliwiającego rozliczanie transakcji między bankami.

Ogromna fala pomocy dla Ukrainy. Tony darów wyjadą z Warszawy

Odpływ depozytów

"Sberbank Europe i jego spółki zależne doświadczyły znacznych odpływów depozytów w wyniku wpływu napięć geopolitycznych na reputację. Doprowadziło to do pogorszenia jego sytuacji płynnościowej. I nie ma dostępnych środków, które dawałyby realną szansę na przywrócenie tej pozycji na poziomie grupy i w każdej z jej spółek zależnych w ramach unii bankowej" - stwierdził EBC.

EBC zdecydował się działać ponieważ uznał, że "w najbliższej przyszłości bank prawdopodobnie nie będzie w stanie spłacać swoich długów lub innych zobowiązań w terminie ich wymagalności." Jak wynika z raportu rocznego za 2020 roku aktywa Sberbank Europe wynosiły 12,9 mld euro. Aktywa całego SberBanku, również na koniec 2020 roku, według bieżącego kursu walutowego, to ok. 250 mld euro.

Sonda
Czy Kościół powinien bardziej zaangażować się w pomoc dla Ukrainy?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze