szczepienia na covid

i

Autor: pixabay

Wynagrodzenia medyków spadną? Kończy się finansowanie ważnego dodatku

2021-06-08 7:15

Tylko do końca czerwca 2021 r. trwać będzie finansowanie dodatku 4x400 zł. Dotyczy to pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych czy lekarzy mający specjalizację. Co to oznacza dla wynagrodzeń medyków?

Dodatki dla medyków: Do kiedy będą wypłacane?

Przekazywanie do podmiotów leczniczych pieniędzy na tzw. dodatki 4x400 zł w ramach odrębnego strumienia finansowania z NFZ zakończy się 30 czerwca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia uspokaja medyków, że są ustawowe gwarancje, że ich wynagrodzenie nie może zostać pomniejszone.

Resort zdrowia w odpowiedzi na pytania PAP wskazał, że w nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z 27 listopada 2020 r. wprowadzono ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszanie warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi na odrębnych strumieniach finansowania. Dotyczy to pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych czy lekarzy mający specjalizację.

 Mechanizm ten – jak zaznacza Justyna Maletka z biura komunikacji resortu – obejmuje zarówno wynagrodzenia z umowy o pracę, jak i wszelkie formy umów cywilnoprawnych.

 - Oznacza to, że przyznane dotąd podwyżki pokrywane do 30 czerwca 2021 r. odrębnym strumieniem finansowania muszą zostać zachowane tak, aby nie uległo pomniejszeniu wynagrodzenie żadnego pracownika – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Czy wynagrodzenia medyków spadną?

Ministerstwo wskazało, że utrzymanie dotychczasowych warunków wynagradzania wymienionych grup zawodowych będzie finansowane z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Jednocześnie – jak podnosi MZ – aby usunąć wszelkie wątpliwości co do daty, według której gwarantowane będą wynagrodzenia pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy mających specjalizację – zgodnie z postulatem wyrażanym przez OZZPiP – w opracowanej przez rząd i przyjętej 28 maja 2021 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw dokonano dookreślenia, że gwarancją objęte będą wysokości wynagrodzeń na 30 czerwca 2021 r. (PAP)

200 dni walczył z COVIDEM
Sonda
Czy polscy lekarze powinni dostać podwyżkę wynagrodzenia?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze