Zwolnienie L4

i

Autor: Shutterstock

Wypłata na L4. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

2022-12-12 10:37

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne „L4”, jest dokumentem określającym niezdolność pracownika do pracy przez konkretny czas. Wystawia je lekarz z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas zwolnienia pracownik otrzymuje zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe. Jego wysokość, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, różni się od pensji.

Wynagrodzenie chorobowe - kto może je otrzymać?

Jeśli pracownik z powodu choroby przebywa na zwolnieniu lekarskim to w tym czasie należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Może z niego skorzystać każdy pracownik zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego i regularnie odprowadzający składki. W przypadku umowy o pracę obowiązek ten należy do pracodawcy – przypomina biznes.interia.pl. Warunkiem koniecznym otrzymania świadczenia chorobowego jest przedstawienie przez pracownika zwolnienia lekarskiego L4. Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez okres 33 dni w roku. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat, jest to 14 dni. Po upływie tego terminu wypłacanie świadczenia przez pracodawcę przejmuje ZUS.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Świadczenie wypłacane przez ZUS, po wykorzystaniu 33 dni zwolnienia lekarskiego nazywa się zasiłkiem chorobowym. Może być wypłacane bezpośrednio przez ZUS a w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 osób - najpierw trafia na konto pracodawcy, który przelewa należność  pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

 Wysokość wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego uzależniona jest od powodu niezdolności do pracy. W przypadku choroby podstawa wymiaru zasiłku wynosi 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu w czasie pracy, występuje u niego choroba zawodowa lub gdy pracownica przebywa na L-4 w czasie ciąży - zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego wylicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. W jego skład wchodzi nie tylko zasadnicza pensja, ale również premie, dodatki i nagrody oraz wynagrodzenie urlopowe. Jeśli pracownik przebywa na L4 przez część miesiąca, wynagrodzenie oblicza się według wzoru - od podstawy wymiaru składek brutto należy odjąć kwotę ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego i rentowego (przyjmuje się, że jest to 13,71 proc.). Następne uzyskaną kwotę podzielić przez 30. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę dni objętych zwolnieniem.

Sonda
Zdarzało Ci się oszukiwać na L4?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze