Zmiany w L4 to bat na symulantów? Będzie trudniej o zwolnienie lekarskie

i

Autor: Photos.com/Pixabay.com/Zdjęcie poglądowe

Tego nie możesz...

Zwolnienie L4: za co grozi kara? Czego nie wolno robić na L4?

Otrzymując zwolnienie lekarskie L4 musimy przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć kar i problemów. Czego nie wolno osobie na zwolnieniu L4? Kto może sprawdzić, czy faktycznie jesteś na zwolnieniu? I za co możesz zostać surowo ukarany? Sprawdź, jak uniknąć poważnych kłopotów.

Kongres 590 - Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG | Pieniądze To Nie Wszystko Extra

Zwolnienie lekarskie - to trzeba wiedzieć

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają zwolnienia w formie elektronicznej, nazywane w skrócie e-ZLA. E-zwolnienie jest automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. To duże ułatwienie dla pacjentów. 

Dzięki temu pracownik nie musi dostarczyć zwolnienie do swojego pracodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą do ZUS.

„Jako pracownik nie masz obowiązku dostarczenia e-zwolnienia. Mimo to przepisy prawa pracy nakazują Ci powiadomienie pracodawcy w dowolnej formie o Twojej nieobecności, najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Możesz pracodawcę powiadomić o swoim zwolnieniu lekarskim telefonicznie lub drogą mailową” - przypomina pacjent.gov.pl - serwis internetowy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zwolnienie na papierze można otrzymać tylko w dwóch sytuacjach awaryjnych. Jeśli lekarz pozbawiony jest dostępu do Internetu. A także jeśli Twój pracodawca nie ma jeszcze profilu na PUE (lekarzowi podpowie to system). W każdej z tych sytuacji pacjent musi dostarczyć zwolnienie swojemu pracodawcy sam, na dotychczasowych zasadach, czyli w ciągu 7 dni.

Czego nie wolno na zwolnieniu L4?

Elektroniczne zaświadczenie lekarskie e-ZLA jest podstawą ustalenia uprawnień i wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.  Wynagrodzenie oraz zasiłek za czas niezdolności do pracy przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Na zwolnieniu otrzymujemy 80% wynagrodzenia (100% w przypadku zwolnienia z powodu ciąży). Istnieje jednak lista czynności, których kategorycznie nie możemy robić, kiedy jesteśmy na zwolnieniu. Sprawdź, czego nie robić, aby nie stracić zasiłku chorobowego.

Osoba w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego e-ZLA (dawniej L4) NIE MOŻE:

  • opuszczać miejsca swojego zamieszkania, aby udać się w podróż,
  • wyjeżdżać  z domu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub rozrywkowych,
  • wykonywać pracy u swojego pracodawcy,
  • wykonywać jakiejkolwiek pracy na rzecz innego pracodawcy lub na własny rachunek, 
  • remontować swojego domu, ani wykonywać żadnych prac remontowych,
  • uprawiać działki lub ogrodu przydomowego. 

Pacjent w okresie wystawienia zwolnienia lekarskiego z kodem 2 (osoba chora, ale chodząca) MOŻE wykonywać czynności zaspokajające niezbędne potrzeby życiowe, tak jak zakup leków, żywności i środków higienicznych. 

Kobietę w ciąży również obowiązują wszystkie wymienione wyżej obostrzenia. Ponieważ sama ciąża nie stanowi podstawę do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz ze względu na  dolegliwości i choroby kobiety. Dlatego tak jak w przypadku każdego innego zwolnienia, kobieta w ciąży powinna się sugerować wystawionym kodem.

Za nieprzestrzeganie zasad w czasie korzystania z L4 grozi utrata zasiłku chorobowego i zwolnienie z pracy. W trakcie zwolnienia lekarskiego niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac zarobkowych. Nie możesz też wykorzystać tego czasu na remont mieszkania czy wyjazd na wakacje.

Kto może cię skontrolować na L4?

Kontrolę może przeprowadzić ZUS, a także pracodawca. Prawo kontroli przysługuje pracodawcy, który zgłasza do ubezpieczenia więcej niż 20 pracowników. Kontrola zazwyczaj dotyczy tego, czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z celem. Czy w czasie zwolnienia pracownik nie wykonuje pracy dla innego podmiotu, czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób sprzeczny z założeniem.  Czy pacjent w trakcie zwolnienie wykonuje pracę zarobkową, wyjechał na wakacje, nie poszedł na plażę lub basen, nie prowadzi remontu lub nie uprawia działki? Zwolnienie lekarskie służy bowiem choremu, aby powrócił do zdrowia. Zwolnienie L4 nie jest formą wypoczynku. 

Najnowsze