Wystąp o dodatki do świadczenia rodzinnego

2011-06-12 4:00 SE

Dodatki rodzinne przysługują rodzicowi dopiero wtedy, kiedy przydzielony został sam zasiłek. W zależności od sytuacji możesz w gminnych ośrodkach pomocy społecznej ubiegać się o pieniądze.

Jednorazowo 1000 zł - z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowy zasiłek, inny niż becikowe).
Przyznają go radni gminy. Przysługuje każdej kobiecie, która jest w trudnej sytuacji i urodziła dziecko.

400 zł miesięcznie - z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego.
Wypłacany jest przez 24 miesiące albo przez 36 miesięcy, gdy mama opiekuje się np. bliźniakami i 72 miesiące, gdy jest dzieckiem z niepełnosprawnością. Kwota dodatku wynosi 400 zł miesięcznie, bez względu na to, iloma dziećmi opiekuje się rodzic.

Dla samotnej mamy z tytułu wychowywania dziecka
170 zł - na zdrowe dziecko,
250 zł - na dziecko niepełnosprawne.
80 zł miesięcznie - dla rodzin wielodzietnych.

Matka, która ma więcej niż dwoje dzieci, otrzyma na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
60 zł miesięcznie dla dziecka do 5 lat albo 80 zł miesięcznie powyżej 5 lat - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego,
100 zł - jednorazowy dodatek na wyprawkę szkolną.

Dodatek przyznawany jest we wrześniu. Przysługuje nie tylko dzieciom uczącym się w szkole, ale również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
50 zł miesięcznie (od września do czerwca) - dodatek na dojazd dla dziecka w szkole ponadgimnazjalnej, która jest poza jego miejscem zamieszkania.
90 zł miesięcznie (od września do czerwca) - dodatek dla dzieci mieszkających w internacie. Dodatek ten otrzyma również rodzic niepełnosprawnego dziecka, które uczy się w szkole podstawowej lub gimnazjum i z tego powodu zamieszkuje poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Pamiętaj!
Niezależnie od kryterium dochodowego, każda mama ma prawo do becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w kwocie 1000 zł, wypłacanego przez gminy. Niezależnie od dochodu każda mama może też ubiegać się o pomoc rzeczową i talony na żywność.

Pamiętaj!
Dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje też w następujących przypadkach: gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo sąd oddalił powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Anna Czaus (29 l.) z najmłodszym dzieckiem - Pawełkiem (3 l.): Dodatki pozwalają mi się utrzymać

- Samotnie wychowuję czworo dzieci, od dłuższego czasu nie mogę znaleźć żadnej pracy, więc utrzymuję rodzinę praktycznie tylko z zasiłków. Oprócz alimentów z funduszu alimentacyjnego otrzymuję zasiłek rodzinny oraz świadczenie dla samotnej matki - łącznie na życie musi nam wystarczyć niespełna 1500 zł.

TEM

Najnowsze