piec

i

Autor: pixabay/Pexels/CCO Za brak deklaracji może nam grozić grzywna

Zadeklarowałeś już źródło ciepła? Jeśli nie, będzie finansowa kara. Zostało już mało czasu

2022-06-04 7:55

Kończy się czas dla właścicieli i zarządców budynków na złożenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła. Niezbędne jest podanie wszystkich zainstalowanych źródeł ciepła i zaznaczenie, czy źródło jest eksploatowane, czy też nie. Nie zrobisz tego? Czeka cię finansowa kara - przypomina portal wyborcza.biz. Według szacunków GUNB w ewidencji powinno się znaleźć nawet około 5 mln budynków. Tymczasem dotąd obowiązek złożenia deklaracji dopełnił tylko co czwarty właściciel nieruchomości.

Kto musi złożyć deklarację?

Portal informuje, że w przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021 roku czas na zgłoszenie wynosi 14 dni od dnia ich uruchomienia. W przypadku domów - obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. Jeśli chodzi o budynek wielorodzinny, tutaj deklarację wypełnia podmiot zarządzający budynkiem, a więc najczęściej wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa.

WAŻNE! Zgłosić trzeba także źródła ciepła w budynkach niemieszkalnych. Chodzi tu np. o garaże, biuro, szklarnie, lokale handlowo-usługowe. W tym przypadku deklarację wypełnia właściciel lub zarządca. Dla budynków i lokali mieszkalnych wypełnia się deklarację A, natomiast dla budynków i lokali niemieszkalnych - deklarację B. W przypadku budynków/lokali, w których jest dwóch właścicieli, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. Wystarczy, że deklarację złoży jeden z nich - czytamy w wyborcza biz.

Zgłoszenia dokonać będą musieli także np. właściciele altanek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Jeśli właściciel posiada w swojej altanie piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, będzie musiał o tym poinformować, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru, to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, znaleźć swój budynek lub wpisać go ręcznie, a pole z nr budynku pozostawić puste- informuje wyborcza.biz.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Szołucha

Deklarację można złożyć tradycyjnie, w formie papierowej, bądź wysłać ją przez internet. Aby złożyć deklarację online, trzeba posiadać profil zaufany albo dysponować podpisem elektronicznym. Deklarację należy złożyć na stronie: https://ceeb.gov.pl. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy.

Sonda
Czy gdybyś miał dostęp do sieci gazowej, zdecydowałbyś się na ogrzewanie domu kotłem gazowym?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze