licznik na kartę

i

Autor: getty images Dofinansowanie na wymianę liczników prądu

Kryzys energetyczny

Zalegasz z rachunkami za prąd i gaz. Co zrobić, gdy grozi Ci odcięcie?

2022-10-06 11:06

Niezapłacone rachunki za prąd czy gaz mogą stać się zmorą coraz większej grupy odbiorców energii. Kryzys energetyczny może dawać się we znaki zarówno wielkim przedsiębiorstwom jak i gospodarstwom domowym. Skutkiem zalegania z płatnościami może być wstrzymanie dostaw. Urząd Regulacji Energetyki podpowiada jak tego uniknąć.

Kryzys energetyczny w Polsce. Czy grozi nam wstrzymanie dostaw prądu?

Problem związany z wstrzymaniem dostaw prądu czy gazu dotyczy głównie odbiorców w gospodarstwach domowych, a przyczyną prawie wszystkich z blisko 265 tysięcy przypadków wstrzymania dostaw w 2021 r., był brak terminowych płatności za pobraną energię elektryczną i gaz ziemny - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z wzrostem cen energii i gazu oraz aktualną sytuacją gospodarczą pojawia się obawa, że kwestia zalegania z rachunkami może stać się zjawiskiem powszechnym. Urząd Regulacji Energetyki informuje o sposobach, które pomogą konsumentom uporać się z problemem.

Rachunek za prąd i gaz można rozłożyć na raty.

Na etapie gdy konsument spodziewa się trudności z opłaceniem rachunków powinien skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym - radzi Renata Mroczek, Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Łodzi. "Najlepiej wspólnie z przedsiębiorstwem wypracować sposób wyjścia z trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach. Przedsiębiorstwo może np. rozłożyć płatności na raty lub odroczyć termin zapłaty. Można też uzgodnić inne warunki" - podkreśliła szefowa łódzkiego Urzędu Regulacji Energetyki.

Najczęściej spotykane formy pomocy przedsiębiorstw energetycznych to:

 • instalacja liczników przedpłatowych
 • rozłożenie należności na raty
 • przesunięcie terminów płatności
 • nie naliczanie lub umorzenie odsetek
 • odstąpienie od windykacji (szczególna sytuacja osobista)

Rachunki za prąd i gaz. Co zrobić, gdy zalegamy z płatnością?

Gdy pojawił się już problem z płatnościami, sprzedawca ma obowiązek powiadomić odbiorcę w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostaw. Takie powiadomienie musi mieć formę pisemną. Wraz z nim odbiorca otrzyma informacje o możliwych rozwiązaniach alternatywnych w stosunku do wstrzymania dostaw, które stosuje dany sprzedawca. Proponowane rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów dla odbiorców w gospodarstwie domowym, w którym grozi wstrzymanie dostaw - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

"Nie jest w interesie przedsiębiorców wstrzymanie dostaw, dlatego mogą stosować całą gamę różnych rozwiązań alternatywnych, by tego uniknąć" - poinformowała Renata Mroczek.

Wśród rozwiązań alternatywnych Urząd Regulacji Energetyki wymienia:

 • przedstawienie możliwości i źródeł wsparcia, które mają na celu uniknięcie wstrzymania dostaw energii elektrycznej
 • systemy przedpłat
 • systemy audytów energetycznych
 • usługi doradztwa w zakresie energii elektrycznej
 • alternatywne plany płatności
 • doradztwo w zakresie zarządzania długiem

W celu skorzystania ze stosowanych przez sprzedawcę rozwiązań alternatywnych, odbiorca powinien złożyć do przedsiębiorcy odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw - wynika z obowiązujących przepisów.

Wstrzymano ci dostawę prądu lub gazu? Masz prawo do reklamacji

Konsument ma również prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw. Wówczas do czasu rozpatrzenia reklamacji dostawy nie zostają wstrzymane a przedsiębiorstwo ma na jej rozpatrzenie 14  dni. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

W przypadku braku uwzględnienia reklamacji, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu do do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE. jak informuje Urząd Regulacji Energetyki przedsiębiorstwo musi wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, które ma być prowadzone przez Koordynatora.

"Wstrzymanie dostaw jest tą kategorią spraw, które URE zalicza do pilnych, dlatego każdorazowo, w sytuacjach spornych lub po wpłynięciu skarg dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, podejmujemy działania wyjaśniające, które pozwalają niezwłocznie ustalić stan faktyczny sprawy oraz w krótkim czasie zgromadzić dokumenty pozwalające na wszczęcie stosownego postępowania" - podkreśliła Renata Mroczek, szefowa łódzkiego oddziału URE.

W jakich sytuacjach można się spodziewać odcięcia prądu lub gazu?

Jak zaznacza Urząd Regulacji Energetyki wstrzymanie dostaw może wystąpić w trzech przypadkach:

 • jeśli przedsiębiorstwo podczas przeprowadzonej kontroli stwierdziło, że odbiorca nielegalnie pobiera paliwa lub energię
 • gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (wtedy wstrzymanie dostaw jest obligatoryjne)
 • jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wyniesie co najmniej 30 dni od terminu opłaty. UWAGA! Nie można wstrzymać dostaw w przypadku zaległości w zapłacie odsetek i opłat za nielegalny pobór energii lub opłat za przyłączenie do sieci

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Sonda
Czy wstrzymano ci kiedykolwiek dostawę prądu lub gazu?
Pieniądze to nie wszystko - Piotr Maciążek
Listen to "Rachunki za prąd mogą być WIĘKSZE NIŻ CZYNSZ za mieszkanie - Monika Piątkowska [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze