Cmentarz

i

Autor: pixabay.com Cmentarz

Koszty pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy! Sprawdź, od kiedy i o ile

2022-08-11 16:27

Zasiłek pogrzebowy od wielu lat nie był podnoszony. Ile aktualnie wynosi zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS, KRUS lub Zakład Emerytalno–Rentowy MSWIAW? 2011 r. ustalono kwotę 4 tys. zł i ta obowiązuje do dziś, pomimo inflacji, wyższych kosztów usług i wzrostu wynagrodzeń. Na różnicę między realiami gospodarczymi a zamrożonym od ponad dekady zasiłkiem zwróciło uwagę Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Związkowcy zwrócili się do ministerstwa rodziny z wnioskiem o podwyżkę zasiłku. Wiele wskazuje na to, że ich interwencja przyniesie skutek.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2022?

Od 2011 roku przeżyliśmy kilka kryzysów, zmianę władzy, pandemię koronawirusa i wybuch pełnowymiarowej wojny po ataku Rosji na Ukrainę. Przez ten czas nie zmieniła się jedna rzecz: zasiłek pogrzebowy. Od 2011 roku, mimo gigantycznego wzrostu cen usług funeralnych, kwota zasiłku pogrzebowego nie uległa zmianie nawet o złotówkę i wynosi zaledwie 4 tys. zł. Zasiłek pogrzebowy w tej wysokości nijak nie wystarcza na zorganizowanie nawet najskromniejszej uroczystości ostatniego pożegnania.

Czy zasiłek pogrzebowy wystarcza na pochówek?

Tymczasem ceny pogrzebów, podobnie jak niemal wszystkie inne usługi, funkcjonują w normalnej rzeczywistości gospodarczej. Domy pogrzebowe podnoszą je zgodnie z popytem i ponoszonymi kosztami: cen prądu, paliwa, gazu, ogromnych kosztów utrzymania nieruchomości i generalnie firmy. Tylko w 2021 r. pogrzeby w Polsce podrożały o 30 proc. Jak wyliczyliśmy na początku roku za pochówek ze skromną konsolacją trzeba było zapłacić około 7- 8 tys. zł. OPZZ szacuje, że wydać trzeba od 6,6 tys. do nawet 16 tys. zł.

Pod koniec lipca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o to, aby zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

"W związku z wysokimi kosztami usług pogrzebowych rodzin nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Aby pochować zmarłego z należnym szacunkiem, często muszą zaciągać pożyczki. Wysokość zasiłku pogrzebowego stanowi poważny problem, szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych i starszych" - napisał OPZZ. Z nowych danych GUS (kwiecień-czerwiec) wynika, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6152,25 zł brutto. 

Drożyzna na cmentarzu. Niezapomniani

Ministerstwo odpowiada OPZZ

- Obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego - odpisało związkowcom ministerstwo.

Jeszcze więcej światła na możliwe zmiany rzucają ustalenia portalu Wyborcza.biz. Według źródeł dziennikarzy temat zasiłków będzie częścią najbliższej kampanii wyborczej. 12 tys. zł, które proponują związkowcy jest jednak mało prawdopodobne. Według źródła Wyborcza.biz zwaloryzowany zasiłek może zostać podwyższony o kwotę od 1 tys. zł do 5 tys. zł.

Koszty pogrzebu a zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; lub osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Sonda
Czy zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy?
Listen to "Polska się wyludnia. Alarmujące dane Głównego Urzędu Statystycznego." on Spreaker.
Najnowsze