Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Emerytury w Polsce

Zaskakujący komunikat ZUS! Emerytury wyższe nawet o 578 zł

2023-06-13 8:32

Przeciętna emerytura wypłacona w marcu 2023 roku wyniosła 3 482,63 zł. Dla porównania w marcu 2022 roku przeciętna emerytura w Polsce wynosiła 2 903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł w ciągu roku. Niestety, najnowsze statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że w Polsce wciąż jest duża rozpiętość kwotowa pomiędzy emeryturami kobiet a emeryturami mężczyzn.

Zaskakujący komunikat ZUS! Emerytury wyższe nawet o 578 zł

Jak przekazał ZUS, 1 marca zakład zwaloryzował emerytury i renty. Świadczenia wzrosły o 14,8 proc. Po waloryzacji minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł. 1 marca podwyższono kwoty najniższych emerytur i rent: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 250,00 zł (z 1 338,44 zł do 1 588,44 zł); renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 187,50 zł, z (1 003,83 zł do 1 191,33 zł).

"Przeciętna emerytura wypłacona w marcu tego roku wyniosła 3 482,63 zł. Dla porównania w marcu 2022 roku świadczenie to wyniosło 2903,85 zł. Oznacza to wzrost o 578,78 zł rok do roku" - powiedziała cytowana w informacji przekazanej PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną 15,1 proc. świadczeniobiorców" – wyliczyła prezes ZUS.

Z danych ZUS wynika również, że największy odsetek emerytur – 13,8 proc. – to emerytury w przedziale od 2 200,01 zł do 2,6 tys. zł.

Kobiety z niższą emeryturą

ZUS porównał także dane dotyczące emerytur mężczyzn i kobiet. Okazuje się, że kobiety wciąż otrzymują statystycznie niższą emeryturę niż mężczyźni. "Wpływ na to ma przede wszystkim sytuacja na rynku pracy, luka płacowa oraz przerwy w karierze spowodowanej macierzyństwem i rodzicielstwem" – stwierdziła prof. Uścińska.

Z raportu ZUS wynika, że 42,5 proc. kobiet pobiera świadczenia w wysokości do 2,4 tys. zł. Z kolei emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 34,5 proc. kobiet. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba kobiet pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 tys. zł wzrosła o 160,6 tys. - wskazał zakład.

"W rozkładzie wysokości emerytur w populacji mężczyzn tendencja jest odwrócona. To w przedziałach wysokości do 3 tys. zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w populacji kobiet. Od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł i w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę jest wyższy niż w populacji kobiet" - czytamy w komunikacie ZUS.

Podano również, że w przedziale wysokości pomiędzy 4 tys. a 4,5 tys. zł odsetek ten jest najwyższy i wynosi 10,7 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 tys. zł pobiera 73,6 proc. populacji mężczyzn.

Sonda
15. emerytura to dobry pomysł?
Pieniądze to nie wszystko - Jadwiga Emilewicz
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze