Emerytury z KRUS

i

Autor: Shutterstock 14. emerytura dla rolników

KRUS

Zbliża się ważny termin dla rolników. Jeśli przegapisz, to stracisz ubezpieczenie z KRUS!

2023-05-25 9:24

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wydanym komunikacie przypomina o zbliżającym się terminie złożenia zaświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022. Ostatni dzień na złożenie zaświadczenia to 31 maja.

Zaświadczenie dotyczące rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego

KRUS przypomina, że zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Za 2022 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.723 zł.

Możesz stracić ubezpieczenie w KRUS

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2023 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

Sonda
Czy interesujesz się sytuacją polskich rolników?
Impact 2023 - Grzegorz Jóźwiak
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze