emeryt

i

Autor: SHUTTERSTOCK emeryt

System emerytalny w Polsce

Zmiany w KRUS od nowego roku! Rząd wziął się za emerytury rolników

2022-12-13 12:05

Emerytury w KRUS mają podlegać waloryzacji na tych samych zasadach co emerytury w ZUS. Projekt ustawy ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku a przepisy zgodnie ze wstępnymi doniesieniami mają zacząć obowiązywać od marca 2023 roku.

Emerytury rolnicze. Wspólna waloryzacja i "wyrównanie szans"

W trakcie konwencji pn. Zgromadzenie Polskiej Wsi w Przysusze, podczas której politycy PiS przedstawiali kierunki rozwoju rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk mówił m.in. o kwestii emerytur rolniczych. "Od 15 czerwca obowiązuje ustawa, która umożliwia rolnikom przechodzenie na pełną emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Tak jak emeryci w systemie ZUS-owskim mogą pracować na emeryturze" - podkreślił.

"Jest jeszcze jedna niedoskonałość, którą chcemy naprawić. To jest system waloryzacji emerytur, który jest rozbieżny z systemem emerytalnym w ZUS. Tak, jest przygotowana ustawa, ten system chcemy wyrównać. Chcemy, aby emerytury w ZUS-ie i w KRUS-sie przy waloryzacji, przy innych systemach, były traktowane jednakowo. To jest ta konieczność wyrównania szans" - powiedział.

Waloryzacja emerytur. Kwestia nowelizacji ustawy z 2017 roku

Na mocy nowelizacji z 2017 roku wprowadzonej przez PiS waloryzacja emerytury oraz renty polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia. W przypadku gdy zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty. Wraz z wejściem nowych regulacji nastąpiło zniesienie powiązania emerytury podstawowej z wysokością aktualnej najniższej emerytury w systemie powszechnym - wyjaśnia Business Insider.

Do momentu wprowadzenia nowelizacji podwyższanie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych w ramach waloryzacji odbywało się poprzez przeliczenie świadczenia w oparciu o aktualną emeryturę podstawową (w przypadku ubezpieczenia społecznego rolników była to wysokość najniższej emerytury w systemie powszechnym). To było powodem wciąż narastającej dysproporcji w wysokości świadczeń emerytalnych.

Projekt ustawy skierowany do konsultacji. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Skargi na aktualnie obowiązujące przepisy spływały do Rzecznika Praw Obywatela, który podjął decyzję o skierowaniu apelu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo poinformowało, że pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami a projekt został skierowany do konsultacji. Jak informuje Business Insider jako termin przyjęcia przepisów podano IV kwartał 2022 r - a termin ich wejścia w życie to marzec 2023.

"Projekt ma na celu zmianę przepisów w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych" - brzmi fragment uzasadnienia. 

Projekt przewiduje także możliwość uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych - informuje Business Insider.

Sonda
Czy emerytury w Polsce powinny być wyższe?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek

Emerytom SPADNIE DOCHÓD realny?

Posłuchaj, co mówi znany ekonomista!

Listen to "Emerytom na pewno będzie spadał dochód realny - ekonomista Bogusław Grabowski. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze