firma/cyfryzacja/nowe technologie

i

Autor: materiały prasowe firma/cyfryzacja/nowe technologie

Prawo podatkowe

Zmiany w podatku VAT dla firm. Rząd przyjął projekt noweli wprowadzającej Slim VAT 3

2023-01-24 15:22

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że wtorek (24 stycznia 2023 roku) rząd przyjął projekt noweli o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów. Projekt zawiera rozwiązania mające na celu uproszczenie i przyspieszenie rozliczenia VAT. Chodzi o tzw. pakiet Slim VAT 3.

Slim VAT 3. Rząd przyjął projekt noweli

Jak podano w komunikacie, w pakiecie Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT) poprawiona zostanie płynność finansowa firm m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro. Nowe przepisy mają pozwolić na zmniejszenie formalności przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.

"Wprowadzone zostaną uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu" - poinformowano w komunikacie. Ponadto zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Dodano, że zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł"kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 proc., w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc.". Jak wskazano, dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT.

Slim VAT 3. Co zmieni się w dotychczas obowiązujących przepisach?

Projekt nowych przepisów zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Rząd zakłada ponadto uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Zliberalizowane mają zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej - wskazano w komunikacie. Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Przegląd wydatków w polskim systemie prawnym i miarkowanie sankcji VAT

Projekt zakłada też wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przeglądu wydatków. "Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych" - wyjaśniono.

Wprowadzony ma być też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Sonda
Czy zauważasz spadek cen po obniżce VAT na żywność i paliwa?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze