dopłata do pit 2023

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express; Shutterstock

Rozliczenie podatku

PIT 2022. Na tych ulgach podatkowych zyskasz najwięcej przy rozliczaniu PIT!

Już 2 maja mija termin składania deklaracji podatkowych za 2022 r. Dlatego warto pomyśleć o ulgach podatkowych, które były w stanie obniżyć kwotę naszego podatku. Przepisy przewidują aż 18 ulg, z których można skorzystać, rozliczając się z urzędem skarbowym. Zastosowanie konkretnej ulgi pozwala obniżyć wysokość kwoty odprowadzanej do fiskusa. Jakie ulgi obowiązują w polskim prawie i kto może z nich skorzystać?

Rozliczenie PIT za 2022 rok zbliża się wielkimi krokami. Podatnicy mają czas do 2 maja 2023 roku, aby złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok. Polskie prawo przewiduje aż 18 ulg, z których można skorzystać, rozliczając się z Urzędem Skarbowym. Warto znać aktualne przepisy i ustalenia, ponieważ zastosowanie konkretnej ulgi pozwala obniżyć wysokość kwoty odprowadzanej do fiskusa. Tym bardziej, że Polski Ład i nowelizacja prawa, która nastąpiła w ostatnich miesiącach, wprowadziły nowe możliwości odliczeń, z ulgą dla pracujących seniorów i ulgą dla rodzin, w których jest 4 i więcej dzieci na czele. Uwaga! – obecnie składając deklarację podatkową, można przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, a nie 1%, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. W związku z tym pojawia się już temat związanych z nim ulg podatkowych. Jakie ulgi podatkowe obowiązują na mocy polskiego prawa podatkowego?

- Dostępne dwa rodzaje odliczeń – od podatku i od dochodu. – To drugie (odliczenie od dochodu) wydaje się „atrakcyjniejsze”, ponieważ dzięki niemu podatnik „wskakuje” do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Z kolei odliczenie od podatku zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Dlatego wypełniając PIT-a, warto pamiętać, aby skorzystać ze wszystkich możliwych przysługujących ulg i odliczeń, by otrzymać wyższy zwrot lub zapłacić mniejszy podatek. Wato zadbać o swoje finanse w obliczu kolejnego kryzysu finansowego – radzi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

To odliczymy od podatku:

 • ulgę prorodzinną (na dzieci),ulgę za pracę za granicą (tzw. ulgę abolicyjną)

To odliczymy od dochodu:

Od dochodu możemy odliczyć aż kilkanaście ulg. Przy składaniu rozliczenia podatkowego za 2022 r., od dochodu możemy odliczyć m.in:

 • składki zdrowotne (nowa ulga!),
 • ulgę na zabytki (nowa ulga!),
 • ulgę ma marketing produktu i ulgę na stworzenie nowego produktu (nowe ulgi!),
 • ulgę na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe (nowa ulga!),
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę na badanie i rozwój,
 • IKZE (konto emerytalne),
 • składki ZUS,
 • ulgę na leki i na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulgę za samochód,
 • ulgę na Internet,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, a także na kult – Kościół i organizacje pożytku publicznego,
 • ulgę dla krwiodawców,
 • darowizny na cele walki z COVID-19

Listę wszystkich obowiązujących ulg oraz zwolnień podatkowych znajdziemy na stronie Podatki.gov.pl.

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko zwana prorodzinną jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych. Jakie są jej stawki?

 • jedno dziecko - 1112,04 zł
 • dwoje dzieci - 2224,08 zł
 • troje dzieci - 4224,12 zł

W przypadku rodzin wychowujących czwórkę dzieci lub więcej prawo przewiduje następujący przelicznik:

 • ulga za dwoje dzieci wynosi po 1112,04 zł, za trzecie jest już to 2000,04 zł

 • za czwarte i każde kolejne kwota wzrasta do 2700 zł

Jakie są warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej?

 • pełnoletnie dziecko nie może ukończyć 25 roku życia
 • musi wciąż uczęszczać do szkoły
 • ewentualne dochody dziecka nie mogą przekroczyć kwoty 16 061,28 zł w ciągu roku

Ulga dla rodzin wielodzietnych 4+

Jak sama nazwa wskazuje, mogą skorzystać z niej podatnicy, którzy wychowują co najmniej 4. dzieci. Uwaga! – ulga „4+” jest niezależna od ulgi prorodzinnej! Ulga zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528,00 zł. Wspominany limit dotyczy każdego rodzica oddzielnie. Dotyczy przychodów z:

 • pracy na etacie,
 • umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (czyli 12% i 32%), podatkiem liniowym 19%, 5% stawką oraz ryczałtem od przychodów
 • ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku),
 • zasiłku macierzyńskiego

Oznacza to jednocześnie, że ulga 4+ nie obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych z:

 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego,
 • umów o dzieło,
 • praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę)

Co istotne, ulga „4+” skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale również do rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny.

Aby skorzystać z ulgi, podatnicy muszą wychowywać dzieci/sprawować opiekę nad dziećmi:

 • małoletnimi,
 • pełnoletnimi, otrzymującymi zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),
 • pełnoletnimi, do ukończenia 25. roku życia, które się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych np. limity dochodów osiąganych przez pełnoletnie, uczące się dziecko)

Z ulgi można skorzystać również w trakcie roku. Wystarczy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2. Wtedy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Jeśli rodzic nie skorzystał z tej możliwości, może rozliczyć ulgę „tradycyjnie” w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga internetowa

Ulga internetowa jest kolejną, z której wybrane osoby mogą skorzystać. Ulga internetowa przysługuje każdej osobie, która podpisała umowę na dostarczenie internetu z dostawcą lub widnieje na fakturach za internet. Jest ona dostępna wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Maksymalna kwota od odliczenia w 2022 r. wynosi 760 zł na osobę.

Ulga dla pracujących seniorów

Ulgi podatkowe dotyczą również seniorów - a konkretnie seniorów pracujących. Z ulgi skorzystać mogą emeryci - mężczyźni po 65. roku życia, kobiety po 60. roku życia - którzy nadal są czynni zawodowo, a którzy zrezygnowali z pobierania emerytury do czasu zakończenia pracy. Takie osoby mają prawo do odliczenia od podatku PIT do 85,5 tys. zł. W praktyce oznacza to brak pobierania świadczeń emerytalnych: emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów – mowa o kwocie maksymalnej 85 528,00 zł, które powstały w wyniku:

 • pracy na etacie,
 • umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasiłku macierzyńskiego.

– W tym przypadku wyjątkiem będą przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp. – zaznacza Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejną ulgą, która może obniżyć kwotę naszego podatku, jest ulga termomodernizacyjna. Jest ona skierowana właścicieli nieruchomości, którzy przeprowadzili termomodernizację budynku. Aby skorzystać z tej ulgi należy kompletować faktury, potwierdzające poniesione wydatki (faktura powinna być tożsama z rokiem, w którym chce się skorzystać z ulgi). W ramach ulgi można odliczyć koszty zarówno poniesione przy modernizacji domu jak i przy jego budowie.

Jak informuje portal Interia Biznes prawo przewiduje zwrot za instalację fotowoltaiki wraz z osprzętem, montaż pompy ciepła, wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych, przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej, instalację ogrzewania elektrycznego, gazowego i olejowego czy ocieplenie i modernizację budynku.  

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy właściciele nieruchomości (w przypadku jednego właściciela kwota maksymalnego zwrotu to 53 tys. zł - w przypadku kilku właścicieli każdy z nich ma prawo do złożenia wniosku o zwrot).

Pozostałe ulgi podatkowe

Pośród pozostałych ulg podatkowych, z których można skorzystać podczas rozliczenia podatkowego można wymienić:

 • Ulga za robociznę
 • "Pałacyk Plus", czyli ulga na zabytki
 • Ulga na marketing produktu (ulga na ekspansję)
 • Ulga na stworzenie nowego produktu
 • Ulga sponsoringowa przeznaczona na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe
 • Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną
 • Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki związane z jego obsługą
 • Ulgi na związki zawodowe
Sonda
Czy korzystasz z ulgi na internet?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze