Zdrowie seniora. Rehabilitacja lecznicza

i

Autor: Shutterstock

Leczenie uzdrowiskowe

Zmiany w skierowaniach do sanatorium na NFZ już od 1 stycznia. O czym trzeba pamiętać?

2022-12-01 18:02

Wielkie zmiany czekają pacjentów starających się o wyjazd do sanatorium. Od 1 stycznia 2023 skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację ruchową będą wydawane w formie elektronicznej. Tylko do końca czerwca 2023 dopuszcza się, z wyjątkami, stosowanie skierowań w postaci papierowej.

Do sanatorium z e-skierowaniem

W projekcie rozporządzenia rozróżniono dwie postaci, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane - elektroniczna forma, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej (SIM) oraz papierowa postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

Skierowanie elektroniczne będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Powiadomienia na piśmie po wystawieniu e-skierowania do sanatorium

Natomiast pacjent, któremu wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej, ale który zażądał przekazywania mu powiadomień pisemnych, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ powiadomienie o: potwierdzeniu skierowania; odmowie potwierdzenia skierowania; przyczynie niepotwierdzenia skierowania w przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i jego kolejności na liście świadczeniobiorców; terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie do sanatorium w formie papierowej w wyjątkowej sytuacji

Projektowana regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej. Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.

Sonda
Czy byłeś/aś kiedyś w sanatorium w ramach NFZ?
Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff
Najnowsze