Haker

i

Autor: Canva

Cyberbezpieczeństwo

Zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będzie można zastrzec PESEL!

2022-12-08 7:12

Nadchodzą spore zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna" rząd ma w planach utworzenie specjalnego rejestru, w którym po wycieku lub kradzieży danych będzie można zastrzec swój numer PESEL. Po takim zastrzeżeniu nikt już nie weźmie na niego kredytu czy pożyczki

Wzrost cyberprzestępczości. Obywatele będą mogli zastrzec PESEL

Gazeta zwraca uwagę, że skokowo rośnie liczba zgłoszeń o incydentach dotyczących bezpieczeństwa danych. "Nawet jeśli obywatel dowiaduje się o wycieku, to nie jest w stanie zabezpieczyć się przed jego skutkami. W tym właśnie ma pomóc państwowy rejestr zastrzeżeń. Projekt przewidujący jego utworzenie w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji" - informuje "DGP"

Jak podaje dziennik, każdy będzie mógł zastrzec swój numer PESEL za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub też osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Firmy zobowiązane ustawą będą musiały przed zawarciem umowy sprawdzić w rejestrze, czy numer nie został zablokowany.

Banki i instytucje finansowe idą "na pierwszy ogień"

Gazeta podaje, że na tę chwilę obowiązek ten ma być wprowadzony wobec banków i instytucji udzielających pożyczek czy kredytów oraz dla notariuszy. Nie jest jednak wykluczone, że zostanie rozszerzony również na inne branże, choćby telekomunikacyjną.

"Jeśli firma, mimo zastrzeżenia numeru PESEL, zawrze umowę, to nie będzie mogła wysuwać roszczeń z tego tytułu. Sądy mają z urzędu sprawdzać datę zastrzeżenia przy ewentualnych sporach. Chcąc wziąć kredyt lub pożyczkę, klient będzie zaś mógł czasowo zdjąć blokadę, a następnie ją przywrócić. Daty tych czynności będą rejestrowane" - podkreśla "DGP".

Sonda
Czy obawiasz się ataków hakerskich?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze