ZUS dla sierot

i

Autor: Shutterstock ZUS dla sierot

Świadczenia socjalne

ZUS nie ma wyboru i wypłaci ponad 550 zł! Trzeba tylko złożyć wniosek

2023-09-19 8:23

Od 1 marca wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi już 553,30 zł. O wypłatę tego dodatku mogą starać się nie tylko emeryci, ale wszyscy - bez względu na wiek. Warunkiem przyznania świadczenia jest utrata rodziców. Obecna kwota dodatku dla sieroty zupełnej będzie obowiązywać przez kolejny rok, aż do 1 marca 2024. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Jak to zrobić?

Dodatek z ZUS dla sieroty zupełnej

Jak informuje radio Eska, dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie, która straciła obydwoje rodziców i z tego tytułu ma prawo do renty rodzinnej - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto także o tym pamiętać, że w tym przypadku nie obowiązuje kryterium wieku. Należy się on również wtedy, gdy pobierana jest renta wyłącznie po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Jeśli w rodzinie jest kilka sierot zupełnych, dodatek zostanie wypłacony każdej takiej osobie - pod warunkiem, że jest uprawniona do pobierania renty rodzinnej. 

Wspomniany dodatek obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie (wcześniej, przed marcową podwyżką, było to 481,97 zł). Aby go otrzymać, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek.

Wniosek można złożyć o dowolnym czasie osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), a także pocztowo.

Aby go otrzymać należy przygotować:

  • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej – to wniosek ERRD
  • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców i
  • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

- Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji - informuje ZUS na swojej stronie internetowej. 

Sonda
Czy opłacanie składek ZUS powinno być dobrowolne?
Listen on Spreaker.
Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Maj
Najnowsze