ZUS

i

Autor: Shutterstock ZUS

Finanse seniorów

ZUS zawiesza emerytury! Problemy od początku marca. Kto musi uważać?

2024-03-12 7:51

Od 1 marca 2024 roku w życie weszły nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Część seniorów, która dorabia na emeryturze lub rencie, musi pilnować swoich wynagrodzeń, bo po przekroczeniu limitu dochodów zostanie im pomniejszone świadczenie, które otrzymują od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto musi się obawiać zawieszenia świadczenia z ZUS od marca?

Komu ZUS zmniejszy świadczenia w marcu 2024 roku?

Jeśli nadal jesteś zatrudniony w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesi twoje świadczenie – bez względu na wysokość twoich zarobków do czasu, aż rozwiążesz umowę o pracę i złożysz wniosek o wypłatę świadczenia. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna) oraz renciści mogą dorabiać, ale muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

W jakich przypadkach ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Limity dorabiania dla emerytów w marcu 2024

Od 1 marca 2024 roku roku wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi:

 •  70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 5 278,30 zł brutto.
 •  130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 9802,50 zł brutto.

Które świadczenia moa zostać zawieszone lub zmniejszone przez ZUS?

 •  emeryturę,
 •  emeryturę pomostową;
 •  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 •  rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 •  rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną.

Nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia przez ZUS

Ustalane są co roku przy kolejnych waloryzacjach dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca 2024 roku  świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

 •  890,63 zł- dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 •  668,01 zł- dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 •  757,08 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

QUIZ PRL. Dokończ słowa hitów z seriali PRL

Pytanie 1 z 10
Dokończ słowa hitu Gintrowskiego skomponowanego do serialu „Zmiennicy”: Serpentyny I pobocza wyczuwamy/ Raz na ziemi raz pod ziemią drogi kręte/ Radio taxi proszę czekać zaczekamy…
QUIZ PRL. Dokończ słowa hitów z seriali PRL
Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze