Emeryci odzyskają pieniądze? Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

i

Autor: pixabay,pexels

Sprawdź!

ZUS zawiesza wypłaty emerytur! Komu ZUS może zmniejszyć bądź zawiesić emeryturę?

2023-12-06 8:24

Od 1 grudnia w życie wejdą nowe limity dorabiania do emerytur! To oznacza, że seniorzy, którzy przekroczą nowy limit mogą spodziewać się ucięcia emerytury. Co więcej dotyczy to nie tylko 60-latków i 65-latków, ale także pozostałych emerytów i rencistów, którzy muszą się pilnować, aby nie przekroczyć limitów.

Nowe limity dorabiania do emerytury

Wielu seniorów po przejściu na emeryturę czy rentę dorabia do swoich niewysokich świadczeń. Pracujące kobiety, które ukończyły 60 lat i pracujący mężczyźni mający ponad 65 lat mogą osiągać dodatkowe dochody bez żadnych konsekwencji. Jeśli natomiast nadal jesteś zatrudniony (nie rozwiązałeś umowy o pracę), w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesi twoje świadczenie – bez względu na wysokość twoich zarobków do czasu, aż rozwiążesz umowę o pracę i złożysz wniosek o wypłatę świadczenia. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (są na wcześniejszych emeryturach) oraz renciści mogą dorabiać, ale muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

W jakich wypadkach ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Te świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 •  emeryturę,
 •  emeryturę pomostową;
 •  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 •  rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 •  rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną.

Ważne!

Renta socjalna podlega takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie są limity dorabiania do emerytury?

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7 194,95 zł. Notujemy więc wzrost o prawie 190 zł miesięcznie względem poprzedniego kwartalu (7005,76 zł).

Od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024 roku wysokość kwot powodujących:

 • zmniejszenie emerytury lub renty wynosi:
  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 5036,50 zł brutto
 • zawieszenie emerytury lub renty wynosi:
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 9 353,50 zł brutto.

Oznacza to, że kwoty zmniejszające lub zawieszające świadczenie nieznacznie wzrosły. Od 1 września 2023 do 30 listopada 2023 roku wysokość kwot powodujących:

 • zmniejszenie emerytury lub renty wynosi:
  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 4 904 zł zł brutto
 • zawieszenie emerytury lub renty wynosi:
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 9 107,50 zł brutto.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty

Kwoty maksymalnego zmniejszenia publikowane przez ZUS aktualnie (od 1 marca 2023 r.) wynoszą:

 • 794 zł 35 gr – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • 595 zł 80 gr – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 • 675 zł 24 gr – renta rodzinna dla jednej osoby

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
Bryska o nowej płycie, muzycznych marzeniach i świętach!

W kieszeni polskiego emeryta i tak zostanie coraz mniej pieniędzy?

Znany ekonomista wyjaśnia, dlaczego. POSŁUCHAJ!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze